Vårt strukturkapital kortar projekten och ökar kvaliteten

Litium och RamBase har ingått i ett strategiskt samarbete för att kunna erbjuda ”digital commerce” integrerad med ERP. Vi har pratat med Seyamak Arkannia på Litium samt Odd Magne Vea på RamBase för att förstå vad samarbetet innebär och hur kunderna kan dra nytta av det.

I Litiums årliga rapport, “Nordic Digital Commerce in B2B 2022”, anger 67% av B2B-företagen att de använder digitala kanaler för sin säljprocess. Grossister ligger före andra segment där 91% anger att de använder digitala kanaler vid försäljning. Med detta sagt så fortsätter den digitala handeln att växa starkt inom B2B-segmentet och företag behöver en pålitlig, industrianpassad lösning för att hantera sina behov för att digitalisera sin affär.

Rapporten har under flera år visat på de förändrade behoven på marknaden. En återkommande fråga och hinder för företagen är svårigheten att integrera e-handelsplattformar med ERP-system. Samarbetet mellan Litium och RamBase kommer att ge kunderna verktygen de behöver för att säkerställa sin tillväxtstrategi och ta hand om efterfrågan på den digitala affären.

”Vi ser flera likheter mellan bolagen, både i fråga om teknologi, kompabilitet och även hur vi tänker kring framtida arkitektur” säger Seyamak Arkannia, Director of Strategic Partnership på Litium. ”Vi har båda en molnbaserad plattform och vi ser även stora likheter mellan flera av våra prioriterade kundgrupper.”

Sömlös integrering av best-of-breed-aktörer

För kunderna innebär samarbetet att de slipper välja mellan att låsa in sig i ett jättesystem eller försöka knyta ihop två inkompatibla system med olika tredjepartslösningar. Nu kan de ha ett förstklassigt ERP-system som är fullt integrerat med en e-handelsplattform i världsklass.

Trots att samarbetet är relativt nytt har de båda företagen redan börjat jobba med att integrera systemen.

”En stor fördel är att nu pratar vi äntligen på rätt nivå, utan några mellanhänder. De som verkligen kan systemen jobbar just nu med att få allt att fungera felfritt,” säger Seyamak Arkannia, Director of Strategic Partnership på Litium. Odd Magne Vea, Chief Sales Officer på RamBase fyller i: ”Det gör att kunderna kan vara trygga i att integrationen byggts på ett ordentligt sätt från båda företagen. Vi kan dessutom iterera och vidareutveckla båda plattformarna allt eftersom utan att tappa funktionalitet.”

Långsiktigt samarbete med kunden i fokus

Redan efter sommaren är det planerat att komma igång med flera pilotprojekt. Framåt senhösten är målet att ha ett starkt erbjudande på plats.

”För kunderna kommer detta inte en dag för tidigt. Nu kan vi hjälpa dem att accelerera sin verksamhet och verkligen ta vara på den investering som de redan gjort.” menar Odd Magne Vea, Chief Sales Officer på RamBase. Han fortsätter: ”Vi bygger ihop våra plattformar nedifrån och upp, vilket gör att vi kan lyfta fram all fantastisk funktionalitet som redan finns i systemen och göra båda bättre.”

Båda två lyfter fram det långsiktiga och djupgående samarbete som detta innebär. För både Litium och RamBase handlar det om att tillsammans skapa möjligheter för kunderna att utveckla sin digitala affär på ett framgångsrikt sätt.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på Litium eller kontakta RamBase

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.