Tillförlitlighet och säkerhet

Tekniken bakom plattformen

Tech computer Nils and Clas

Säkerställ maximal upptid

Litiums plattform är tillförlitlig och utformad för att bygga förtroende. Allt ni behöver finns på en plats, med hög tillgänglighet och redundans. Den molnbaserade infrastrukturen ser till att alla kunder har maximal oavbruten upptid. Alla som arbetar inom digital handel vet att det är viktigt att uppnå högsta möjliga grad av tillgänglighet. Tillgänglighet och upptid är kärnan i Litiums teknikstack och för alla tjänster som vi tillhandahåller har vi alltid det i åtanke.

Tillförlitlighet

Plattform som en tjänst

Vi levererar vår plattform som en tjänst och det inkluderar alla komponenter som behövs för att uppfylla våra kunders behov. Det innebär även att vi tar fullt ansvar för lösningen och att vare sig våra kunder eller deras lösningspartners behöver ta sig an komplexa administrationsuppgifter i anslutning till våra tjänster. Vi levererar ett brett utbud av tjänster som omfattar hela plattformen.   
Servicenivåavtal för alla tjänster

För att använda plattformen behövs det flertalet teknikstackar. Litiums arkitektur är utformad för maximal tillförlitlighet och oavbruten upptid. Vi erbjuder fördefinierade SLAs (Service Level Agreements) för alla våra tjänster.   

Säkerhet

Litium Cloud

Litium Cloud är ett privat moln och ger därigenom fördelen med en total kontroll – från den minsta komponenten till hela leveransen. Avancerad loggning och analys baserat på machine learning säkerställer att alla våra tjänster är stabila.   

Det inbyggda rollbaserade åtkomstsystemet i vår produkt bidrar till att våra kunder kan säkerställa att deras administratörer och besökare kan få åtkomst till rätt information. Ramverket för all åtkomst är baserat på branschstandarder för autentisering och auktorisering, exempelvis OAuth. Självklart lagras alla lösenord med en hashfunktion i enlighet med branschstandard. 

 

Uppgradera och utöka systemet

En ehandlare måste kunna utöka systemet genom att använda tredjepartsintegrationer för att lägga till nya funktioner. Dessa integrationer sker i en säker struktur som har full trafikkryptering och autentisering som görs med särskilda servicekonton så att det blir enkelt att ange vilken nivå av information som varje konto har behörighet att komma åt. 

GDPR och samtycke

Data som lagras i EU/ESS

Vår plattform är helt och hållet GDPR-kompatibel och vår mjukvara har alla funktioner som våra kunder behöver för att hantera sin data. Vårt moln är byggt för att följa såväl GDPR- som de svenska regelverken. All kunddata lagras i EU/EES. Litium körs på leverantörssystem som är ISO 27001-certifierade.  

 

GDPR

Litium möjliggör spårbarhet av vilka användare som har åtkomst till personuppgifter och funktionalitet för export och radering av denna data. Den flexibiliteten gör det möjligt för våra kunder att integrera funktionen med processer i andra system. Litium i egenskap av plattform hanterar även scenarier som kräver återinläsning av säkerhetskopior och säkerställer att raderade personuppgifter förblir raderade. 

Litium har även en funktion för att rensa beställningar automatiskt, inklusive personuppgifter, för att underhålla register i enlighet med GDPR.  

 

  • Rent tekniskt så ligger Litium i framkant när det gäller ny teknik. I den senaste versionen av Litium, som släpptes i slutet av september får vi utvecklare tillgång till .NET 5, Elasticsearch, Redis, Fastly CDN med mera. Detta lovar gott inför framtiden, både för Litium som plattform men framför allt för våra kunders utvecklingsresor.

    – Magnus Bolling, produktansvarig för Litium på Toxic

Är du intresserad av vår plattform?

Kontakta oss

Är du partner till Litium kan du kontakta vår support direkt på support@litium.com.