PIM - Ta fram det bästa hos dina produkter

Product Information Management (PIM) handlar om att på ett metodiskt sätt hantera och presentera företagets produkter. När konkurrensen hårdnar och tempot ökar blir det allt viktigare att snabbt och effektivt kunna introducera nya produkter och presentera dem på ett överskådligt sätt. För framgångsrika e-handlare har arbetet med att berika produkter med engagerande texter och inspirerande bilder därför fått ett allt större fokus i vardagen. Allt fler väljer idag också att ta hjälp av ett professionellt PIM-system för att skapa bättre överblick över e-handelssortimentet och få kontroll på hela produkthanteringsprocessen.

Effektivare produkthantering en framgångsfaktor

För Henrik Lundin, VD på Litium Affärskommunikation, är det ökade intresset för PIM ett naturligt steg i e-handelns utveckling:  

– Alltfler företag ser möjligheten att växa sina affärer och tjäna mer pengar med hjälp av e-handel. För att kunna göra det på ett effektivt sätt krävs att man tänkt igenom processen för hela arbetsflödet, från att lägga upp nya artiklar i systemet till att berika och publicera dem. Med ett användarvänligt PIM-system blir arbetet både enklare och mer effektivt. När all produktinformation hanteras på ett centralt ställe minskar risken för dubbelarbete samtidigt som kvaliteten förbättras. Just möjligheten att spara tid och pengar är huvudanledningen till att fler företag ser över sin produkthantering och att PIM idag kommer i första rummet för många professionella e-handlare.

Henrik Lundin konstaterar också att intresset och ansvaret för PIM förflyttats i många organisationer. Från att traditionellt sätt varit ett stöd för inköpsavdelningen att administrera och strukturera alla produkter i en gemensam databas har systemen i allt högre grad blivit marknadsförarens och säljavdelningens verktyg. Idag är PIM-verktyget grunden för att hantera erbjudandet, planera kampanjer och presentera dem på ett attraktivt sätt med text och bild.

PIM – en förutsättning för framgångsrik omnikanalhandel

Vad är det då som gjort att intresset för mer strukturerad produkthantering har ökat? Enligt Henrik Lundin är en av de största drivkrafterna trenden mot multi- och omnikanalhandel:

– Omnikanal handlar om att sälja samma produkter i många olika kanaler. Idag har konsumenten mycket större makt än tidigare. Som kund förväntar man sig att kunna röra sig fritt mellan olika kanaler, online, mobilt och i butik, och att alltid ha tillgång till samma produktinformation. Det betyder att varumärket och erbjudandet måste hänga ihop i alla kanaler. God produkthantering blir helt enkelt en förutsättning för att lyckas med omnikanalhandel.

När all produktinformation, bilder, texter och priser, finns samlad på ett ställe kan den enkelt göras tillgänglig för alla olika kanaler. För presentation online och för skyltning i butiker eller för att skapa en tryckt produktkatalog.

Förenklad produkthantering i hela leverantörskedjan

Företag som återförsäljer produkter från olika företag och varumärken har en annan drivkraft för att effektivisera sin produkthantering enligt Henrik Lundin.

– Många e-handelsföretag säljer produkter från fler olika leverantörer och har ett brett erbjudande. Teknikmagasinet, Fredells och B2B-företaget Runelandhs är bara några exempel. Här är utmaningen att hålla ordning på informationen om en stor mängd produkter med olika ursprung och att kunna presentera den på ett enhetligt sätt. Trycket ökar när förväntningarna från konsument på relevant och detaljerad produktinformation är större än någonsin.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.