Nu tar vi tempen på svenska B2B-företags e-handelssatsningar

B2B
Köpbeteendet när företag köper från andra företag, business-to-business (B2B), befinner sig sedan en tid tillbaka i en förändringsfas. En allt större del av B2B-köpen, hela 90 %, inleds idag på nätet. Samtidigt gör alltfler företagsköpare sin informationsinsamling direkt på nätet. Det innebär att de flesta B2B-företag nu står inför utmaningen att komma underfund med hur och i vilka kanaler de har störst potential att sälja och marknadsföra sina produkter i framtiden.

I USA är trenden redan tydlig. B2B-företagen ökar sina satsningar på e-handel med målet att erbjuda en bättre servicenivå till sina kunder, öka försäljningen till nya och befintliga kunder och samtidigt minska kostnaderna för innesälj och kundtjänst.

Även i Sverige ser vi tydliga tendenser på ett ökat intresse för e-handel mellan B2B-företag. Redan idag har Litium en rad kunder i området inom allt från paketeringsindustrin till leverantörer av kontorsmateriel och företag inom möbelindustrin.

 

Studien: Svensk B2B-handel 2016

För att ta tempen på utvecklingen för B2B-handel på den svenska marknaden genomför vi på Litium nu den första studien i sitt slag. Målet är att vi tillsammans ska få en bättre bild över det ökade intresset inom e-handel; Hur ser mognaden ut? Vad är det som driver förändringen? Var finns de största utmaningarna? Och hur tänker de som lyckats? Studien genomförs i samarbete med B2B-byrån Hägvall & Sjöman och vänder sig till mellanstora och större B2B-företag i alla branscher.

Du som arbetar med marknadsföring eller försäljning i ett etablerat B2B-företag är varmt välkommen att delta i studien och lämna ditt bidrag till vår trendspaning. (Enkäten skickas ut inom kort. Om du inte fått den är du välkommen att anmäla dig direkt här) Som tack för ditt bidrag får du som besvarar enkäten även tillgång till studiens slutresultat i form av rapporten Svensk B2B-handel 2016, en redogörelse över hur svenska företag ser på digital handel som kanal för B2B-affärer 2016. Som en extra bonus har du som deltar även chansen att vinna ett presentkort till ett värde av 5 000 kr hos någon av Litiums e-handelskunder.

Studien genomförs under september och oktober månad och rapporten beräknas vara färdig i början på november i år.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.