Integration är nyckeln till B2B-företagens digitala försäljning

B2B
Rapporten Svensk B2B-handel 2017 har gett oss många insikter i vad företag i Sverige anser vara en lyckad satsning på e-handel. För att en satsning på digital handel ska leva upp till de förväntningar B2B-företag har blir det allt viktigare att lyckas integrera e-handelslösningen med övriga affärs- och stödsystem i verksamheten.

Förväntningarna på vad en e-handelslösning kan tillföra verksamheten och vad den kan göra för försäljningen är höga. 94 procent av svenska B2B-företag tror att den egna digitala försäljningen kommer att öka under de närmsta tre åren, och en tredjedel tror att försäljning kommer att öka med mer än 25 procent.

Enligt Svensk B2B-handel 2017 är de starkaste drivkrafterna bakom en digital satsning en önskan om att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen, tätt följt av att vilja öka servicegraden mot kunderna. För att en satsning på digital handel ska nå önskat resultat krävs dock ofta mer än bara en ny e-handelslösning.

– Om man vill leverera kundservice och effektivisera försäljningen så måste man titta på vilka delar i de interna processerna som kommer att påverkas av en satsning på digital handel. Därefter kan man se hur e-handelsplattformen kan integreras med berörda affärs- och stödsystem, säger Fredrik Hrdlicka, säljchef på Litium.

Bland de B2B-företag som säljer digitalt idag har 81 procent någon form av integration mellan e-handelslösningen och andra affärs- eller stödsystem. Det är alltså i relativt få fall som e-handelslösningen är en isolerad funktion i verksamheten. Precis som förra året är det främst integration med företagets ERP-system som är aktuellt. Över 60 procent uppger att de har integrerat sin e-handelslösning med sitt affärssystem.

PIM-integration i allt större utsträckning

Nytt för i år är att drygt en tredjedel av företagen (35 %) också har integrerat ett PIM- eller produkthanteringssystem i e-handelslöningen. Motsvarande siffra 2016 var bara 15 procent. De större företagen ligger helt klart i framkant. Bland företag med en omsättning på mer än 200 MSEK har hela 46 procent ett integrerat PIM-system.

– Det här är en utveckling vi redan har sett på konsumentsidan. Produktinformation blir allt viktigare för att förbättra och bygga kundupplevelsen. B2B-företagen börjar nu också inse att de måste ge sina kunder verktyg att upptäcka och inspireras av deras produkter. De stora sortimenten och den djupa tekniska information B2B-företag ofta har kräver dessutom att det går att presentera produktinformationen på ett enkelt och överskådligt sätt. Här blir PIM-systemet en central del av lösningen säger Fredrik Hrdlicka.

Utöver att bygga kundernas upplevelse hjälper PIM också till att öka effektiviteten i organisationen.

– Trots att B2B-företag inte byter ut sitt sortiment lika ofta som B2C-företag så har de ofta ett enormt stort produktutbud som måste vara enkel att hantera. Med ett integrerat PIM-system går även stora produktkataloger enkelt och smidigt att hantera, fortsätter han.

Underlätta för kunderna med ett mer lättillgängligt erbjudande

De B2B-företag som redan valt att satsa på digital handel anser att det viktigaste resultatet av deras e-handelssatsning har varit en ökad tillgänglighet till erbjudandet. Det handlar alltså om att förenkla köpprocessen för kunderna och presentera sitt erbjudande så att potentiella kunder hittar det de söker efter.

Genom att integrera e-handeln med företagets affärssystem (ERP) säkerställs det att alla bakomliggande flöden fungerar smärtfritt. Med ett integrerat PIM-system i e-handelslösningen blir produkthantering mycket enklare för företaget att administrera och produktutbudet lättare för kunderna att ta del av. De huvudsakliga drivkrafterna att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen leder alltså på ett naturligt sätt till det viktigaste resultatet.

– Här tänker dagens framgångsrika B2B-företag helt rätt! Det är klokt att börja med något så grundläggande som produktinformation. Det är en central del som också blir en bra utgångpunkt för att bedriva framgångsrik e-handel, säger Fredrik Hrdlicka.

Att fokusera på kunderna och möta upp deras förväntningar är något som återkommer flera gånger i rapporten Svensk B2B-handel 2017. Svenska B2B-företag har i allt större utsträckning insett att de måste anpassa sig efter det som kunderna är vana vid. Att snabbt och enkelt kunna handla allt digitalt kommer snart vara en självklarhet för många människor, även B2B-kunder.

Vill du ta del av hela rapporten laddar du enkelt ner den på svenskb2bhandel.se.

Behöver du och ditt företag hjälp att komma igång med digital handel? Hör av dig till oss på Litium så kan vi tillsammans hitta bästa vägen framåt för just din verksamhet.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.