Hur digitalt moget är ditt företag?

B2B
-

Nyligen publicerade vi den femte utgåvan av vår årliga rapport “Scandinavian B2B Commerce 2021”. Rapporten lyfter fram flera spännande insikter om dagens B2B-försäljning och drivkrafterna bakom den pågående digitala transformationen.  
 
I samband med rapporten tog vi även fram en “digital mognadstrappa” som på ett enkelt sätt visualiserar hur långt B2B-företag kommit i sin digitalisering. Mognadstrappan gör det enkelt för företag att identifiera vilket steg de befinner sig på just nu och jämföra sin egen utveckling med konkurrenterna. 
 
Mognadstrappan är indelad i fem steg: I startblocket, Gående, Springande, Spurtande och Flygande. Varje steg ger en indikation om hur långt ett företag kommit på sin digitala resa.  

 

Fem steg i mognadstrappan 

Steg 1: I startblocket (8%) - Här står företag som ännu inte påbörjat en digital försäljning men som planerar att göra det inom tre år. 

Steg 2: Gående (36%) - Här finns företag som ännu inte erbjuder försäljning i digitala kanaler men som använder digitala lösningar för att stötta traditionell försäljning. De använder lösningar som digitala produktkataloger, digitala prislistor eller offerter via internet.   

Steg 3: Springande (32%) - Företag som erbjuder sina kunder produkter eller tjänster i en webbshop eller annan e-handelslösning. Dessa företag ser digital försäljning som ett komplement till sina traditionella säljkanaler.  

Steg 4: Spurtande (15%) - För dessa företag är digital försäljning och e-handel viktiga och har integrerats i företagets affärs- och säljstrategi. Försäljningen stöttas även av digital marknadsföring.  

Steg 5: Flygande (10%) - Digital försäljning och/eller e-handel är kärnan i företagsmodellen och utgör en omfattande del av den totala försäljningen. Data och digital analys ses som kritiska för att driva företaget framåt.  

Så här använder du mognadstrappan 

Det är inte tänkt att mognadstrappan ska användas som facit för hur företag ska ta sig an en digital transformation. Den ska istället användas för att få insikter i var B2B-marknaden är på väg och kunna göra jämförelser med det egna företaget. Det finns många olika vägval för företag som vill driva sin digitala utveckling och alla lösningar måste anpassas efter företagets förutsättningar.  

Även om många företag startar sin transformation med att låta kunder begära offerter online eller ta del av digitala produktkataloger, kan andra lösningar vara bättre för vissa företag. Andra aktörer på marknaden kan ha kommit längre, vilket innebär att en snabbare utveckling måste till för att komma ikapp. En annan väg kan vara att hitta samarbeten med aktörer som redan har en etablerad e-handelslösning och en stabil kundbas.  

Data och analys accelererar en digital transformation 

För att kunna optimera sin digitala försäljningen är det viktigt att använda både data och analys i verksamheten, något som tyvärr många missar. Att kartlägga kundresan, förstå digitala konversationer och ha en tydlig kanalhantering är kritiskt för att snabbt ta nästa steg på mognadstrappan. Det är först när företag integrerar dessa delar som de verkligen kan skörda frukterna av en digital transformation.  

Den digitala mognadstrappan är ett effektivt verktyg för företag som vill lista ut vad nästa steg är i sin transformation. Genom att ha ett tydligt fokus på att förflytta företaget uppåt, och samtidigt se till kundernas behov, kan du både öka försäljningen samt få bättre marginaler. Vinsterna av en digital transformation är enorma och allt fler B2B-företag börjar idag inse detta.  

Om du vill ha mer information om digitala mognadstrappan och samtidigt få insikter i B2B-försäljningens digitala utveckling ska du ladda ner vår rapport här! 

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.