Grossisterna leder vägen i digitaliseringen

I vår senaste rapport Nordic Digital Commerce in B2B 2022 finns en tydlig trend att grossisterna leder den digitala utvecklingen bland B2B-företag. Av ca 100 tillfrågade grossister har 91% redan implementerat digitala försäljningskanaler. Nästan alla tror dessutom på en kraftig ökning av den digitala försäljningen inom de närmaste tre åren.

Majoriteten av grossister har digitala lösningar

Det är en överväldigande majoritet av grossistföretagen som har olika digitala försäljningslösningar på plats. I flera fall handlar det om fullskaliga digitala e-handelstjänster medan vissa har sin produktkatalog online för att underlätta för säljarna. Investeringarna i digitala lösningar verkar även löna sig. En fjärdedel av grossisterna säger att hela 50-74% av deras försäljning sker i digitala kanaler.

Orsakerna till detta är sannolikt att grossister i större utsträckning säljer färdiga och mindre komplexa produkter. Det är även möjligt att de säljer till återförsäljare som vänder sig till B2C-marknaden, där digital försäljning förväntas vara en självklarhet.

Som grossist är det även vanligt att samma typ av produkter säljs återkommande. Då är det effektivare att styra kunderna mot digitala kanaler, eftersom de redan vet vad de behöver. Att fylla varukorgen online är helt enkelt enklare än att behöva ta en säljkontakt varje gång för att genomföra en beställning.

Stor förväntan på ökad digital försäljning

Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen förväntar sig att försäljningen i digitala kanaler kommer att öka närmaste tre åren. Hos grossisterna är dock denna förväntan högre än för någon annan grupp. Hela 92% av grossisterna räknar med att den digitala försäljningen kommer att öka. Med sådana siffror tar företag som väljer att inte använda digitala kanaler en enorm risk. Att hamna långt efter konkurrenterna kan bli mycket kostsamt.

Branschens fortsatta digitalisering

För grossisterna kan det därför verka som att de ligger långt fram och att det är lite kvar att göra. Men bara för att det finns digitala säljkanaler på plats betyder inte det att digitaliseringen är avklarad. Snarare ser man värden i att fortsätta sin digitaliseringsresa.

Hela 26% av grossisterna i studien uppger att de har ett datadrivet synsätt och fokus på fortsatt digital utveckling. I detta ligger bland annat att koppla ihop olika affärssystem och skapa nya erbjudanden baserade på en digitala närvaro. Vissa ser till och med möjligheter med att skapa avropsavtal med sina kunder. Genom integration mellan grossistens och kundens system kan de då automatisera beställningar och leveranser inom ramen för dessa avtal.

Som på B2C-marknaden är även möjligheterna till personaliserade kundupplevelser, effektivare kundtjänstfunktioner och ökade leveransmöjligheter något som också diskuteras. Precis som för många andra marknader vill grossisterna kunna skapa sömlösa kundupplevelser där all kontakt smidigt och effektivt sköts i digitala kanaler. De ökade möjligheterna till automatisering är också något som lockar, då det innebär effektivare lösningar med minskade kostnader.

Vissa utmaningar kvarstår

Utmaningen ligger i att hitta system som på ett enkelt sätt går att koppla ihop. Många av systemleverantörerna för B2B har dock inte behövt tänka i dessa banor på samma sätt som B2C-aktörer. Det gör att standardiserade API:er och integrationer än så länge inte är vanligt förekommande. Detta försvårar för de företag som vill skapa en 360-gradersvy av kunderna och skapa en helhetslösning för hela sin digitala verksamhet. Att hitta rätt samarbetspartners är med andra ord A och O för att kunna skapa en fullt ut datadriven verksamhet.

Ladda ned vår rapport Nordic Digital Commerce in B2B 2022 för att ta del av alla insikter.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.