Fortsatt kraftig ökning av digital B2B-handel

Nu är den här. Årets upplaga av undersökningen Svensk B2B-handel. Förra året insåg vi att det saknades ordentlig statistik över digital handel mellan företag i Sverige, därför tog vi fram rapporten Svensk B2B-handel, i år ville vi följa upp förra årets succé. Vi ville återigen ytterligare ta tempen på den digitala B2B-handeln och ta fram underlag för att kunna jämföra med förra årets resultat och se hur det har utvecklat sig. Här följer några av årets viktigaste och tydligaste iakttagelser.

 

Inget tyder på att den digitala handeln skulle minska

Som vi väntat oss fortsätter den digitala handeln mellan företag att öka i Sverige. När det kommer till antalet B2B-företag som drar nytta av digital handel har förra årets siffra på 57% ökat till 67%. Det är alltså cirka två tredjedelar av B2B-företag som säljer digitalt i Sverige idag. Av de som bedriver digital handel är de allra flesta överens om att den egna digitala handeln kommer att öka de närmsta tre åren. Och av de som inte har satsat på digital handel än planerar 53% att göra det inom tre år. Allt pekar alltså på att den digitala B2B-handeln kommer att fortsätta att öka i Sverige framöver.

Ansvaret flyttas från IT till kommersiella roller

Från att tidigare främst legat hos IT förflyttas ansvaret för de digitala kanalerna allt mer till kommersiella roller. I årets undersökning hamnar IT-chefen som ansvarig för den digitala handeln först på en femteplats. Ansvaret ligger istället oftast på en försäljningsansvarig tätt följt av en e-handelsansvarig eller en utpekad digital strateg. Bland stora företag, med en omsättning på över 200 MSEK, har idag mer än hälften en utpekad e-handelsansvarig eller digital strateg. Något som tydligt pekar på en allt högre digital mognad bland svenska B2B-företag.

Bland de tillfrågade företagen svarar ungefär vart tionde bolaget att mer än hälften av försäljningen sker digitalt, och knappt en tredjedel uppger att digital försäljning står för mer än en fjärdedel av den totala omsättningen. De flesta av företagen svarar dock att majoriteten av försäljningen fortfarande sker offline, något visar på att det finns stora möjligheter att digitalisera mycket mer av försäljningen.

Förenklad administration och effektiviserad försäljning är de största drivkrafterna

Vad är det då som driver B2B-företagens fortsatta satsningar på digital handel? De företag som redan säljer digitalt och de som ännu inte kommit igång är i stort sett överens om drivkrafterna för att satsa på digital handel. Hela 50% ser möjligheten att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen som den starkaste drivkraften. Segmentet mindre företag med en omsättning på upp till 20 MSEK sticker ut från genomsnittet. Här är den absolut starkaste drivkraften ökad nyförsäljning, så många som 73% i det här segmentet uppger det som den viktigaste anledningen till att starta digital handel.

Kundernas förväntning styr utvecklingen av den digitala B2B-affären

I takt med att B2B-kundernas förväntningar på en digital och alltmer sömlös köpupplevelse ökar fortsätter den digitala B2B-handeln att utvecklas i snabb takt. Många respondenter pratar om en utveckling som måste ske. Att kunderna kommer förvänta sig en köpupplevelse som problemfritt rör sig mellan fysiskt och digitalt och att de kommer förvänta sig att alla produkter ska kunna köpas på nätet. För att B2B-företag inte ska tappa kunder till konkurrenter är det alltså viktigt med en digital satsning med kundens köpupplevelse i fokus.


Liksom förra året har undersökningen svensk B2B-handel gett oss en mängd värdefull statistik om hur den digitala B2B-handeln ser ut i Sverige, och vart den är påväg. I jämförelse med förra årets undersökning har vi också kunnat dra slutsatser om hur utvecklingen ser ut och kommit till ytterligare insikter om vilka utmaningar svenska B2B-företag står inför. Vill du ta del av hela rapporten laddar du enkelt ner den här www.svenskb2bhandel.se.

Behöver du och ditt företag hjälp med att komma igång med digital handel? Tveka inte att höra av dig till oss på Litium!

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.