Expertinsikter i framtidens tillverkning och B2B-handel

När vi ser framåt mot den digitala handelns framtid inom B2B-sektorn är det av yttersta vikt att förstå de trender som formar landskapet. För att bäst rusta oss för den kommande resan har vi vänt oss till en expert inom området, Lisa Hellqvist. Lisa är Managing director för Copperberg, ett ”community” inom tillverkningsindustrin.

Lisa betonar att förändringens vindar blåser inom digital handel för tillverkningsföretag, där e-handel nu utgör en vital komponent i den övergripande online-strategin för B2B, med syfte att expandera marknadsandelar och optimera försäljningsprocesser. Fokus riktas mot att stärka personliga relationer med kunder genom olika digitala plattformar, samtidigt som man fullt ut förstår deras behov.

Teknologier som AI, blockchain och augmented reality är på väg att revolutionera B2B-handelsstrategier år 2024. Nyckeln ligger i klok investering, säkerställande av långsiktiga organisationsmål, skalbarhet och anpassningsförmåga. När man betraktar den digitala transformationen inom efterköpsmarknaden nämner Lisa två framväxande trender:

  •  För det första ser vi en förskjutning mot helhetsleverans av tjänster, där tjänster integreras i produktutbudet för att vårda kundlojaliteten.

  • För det andra finns det en växande marknad för reservdelar och tillbehör, som möjliggjorts av e-handel och branschens digitalisering, vilket gör att tillverkare kan nå en bredare publik och konkurrera effektivare.

Personalisering och självbetjäning identifieras som nyckelkomponenter för att förbättra B2B-kundupplevelsen år 2024. Förståelse för kundbasen och anpassning av värdeerbjudanden är avgörande för framgång, oavsett om man handlar direkt eller via distributörsnätverk.

 Lisa påpekar vikten av att ha en robust leveranskedja som kan hantera globala påverkningar. Det innebär att ha lager på olika platser och att kunna förutse framtida behov med hjälp av insamlad data. Teknologier som blockchain och additiv tillverkning spelar en viktig roll för att säkerställa smidig verksamhet även vid problem.

I den digitala transformationsresan står ledare ofta inför utmaningar relaterade till den mänskliga aspekten av förändringen. Tydliga strategier, delade visioner och starkt stöd från högsta ledningen är avgörande.

För att lyckas framhäver Lisa vikten av att skapa enhetliga och integrerade upplevelser som gynnar både köpare och tillverkare, vilket driver affärstillväxt.

Vill du lära dig mer om framtida trender inom tillverkning? Läs hela intervjun med Lisa här. Eller kontakta oss på curious@litium.com.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.