Tre trender som driver den ökade digitala B2B-handeln

B2B
Fler influencers, slopade återförsäljare och nischade marknadsplatser – så kommer B2B-marknaden att förändras och förändra under det kommande året. Det förutspår Håkan Nylander, Chief Strategy Officer på Litium. – Trenderna som nämns har redan slagit igenom i USA och delar av Europa och nu kommer de till Norden, säger han.

Den digitala handeln utvecklas allt mer och på grund av den rådande pandemin har den fått ytterligare fart. På Litium arbetar Håkan Nylander med att förutse trender inom området och vart utvecklingen är på väg. Här lyfter han fram tre trender som kommer att förändra B2B-branschen under kommande år.

 

Allt fler influencers inom B2B

Vi kommer att se en framväxt av influencers inom B2B vilka kommer att utgöras av experter inom olika områden. Tack vare sin kunskap har de skaffat sig många följare som vill ta del av deras expertis.

– Allt fler företag kommer börja använda B2B-influencers för att skapa intresse för sina produkter och tjänster. De spelar en viktig roll i början av sökprocessen när man som kund försöker förstå vad de har att erbjuda. Genom att enkelt få tillgång till insikter om olika alternativ från någon med upplevd trovärdighet inom området, förenklas köpprocessen markant för kunden, säger Håkan Nylander.

Exempel: Den brittiska kaffeinfluencern James Hoffman med 680,000 följare på YouTube, som vänder sig både till konsumenter och företag

Återförsäljare kan på sikt försvinna

Att använda återförsäljare har låtit tillverkare fokusera på sin kärnuppgift. Det ökade behovet av kunddata kommer göra att återförsäljarens roll förändras där de fokuserar mer på service och eftermarknadssupport medan tillverkaren tar över försäljning och kundrelation.

– Det finns en frustration med att jobba med återförsäljare eftersom man inte alltid har en direktrelation med sin slutkund. Därmed förstår man inte alltid behoven fullt ut. Genom att sälja direkt kan man samla mer data om kundbehoven och enklare gå in på nya marknader. Jag tror många B2B-företag kommer behöva se över sin affärsmodell och en ytterligare fördel med det är att man automatiskt får en bättre kontroll på sitt varumärke säger Håkan Nylander.

Exempel: Alltfler biltillverkare följer Teslas exempel och går från den traditionella återförsäljarmodellen till att själva sälja online direkt till slutkund.

Fler specialiserade B2B-marknadsplatser

Vi kommer att se fler nischade B2B-marknadsplatser, med ett brett utbud inom en viss sektor eller som vänder sig till ett speciellt kundsegment. Här besitter företagen en mycket djup kunskap om sina produkter eller kunder, och säljer i flera länder.

– I Europa i dag finns över 300 B2B-marknadsplatser. Dessa nya aktörer har skapat innovativa digitala lösningar för att bättre serva B2B-kunder och har därmed snabbt expanderat på nya marknader. B2B-marknadsplatser har attraherat mycket riskkapital i Europa, och jag tror vi snart kommer se liknande investeringar här i Sverige, konstaterar Håkan Nylander.

Exempel: Den europeiska marknadsplatsen Ankorstore som utmanar traditionella partihandlare.

 

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.