Tips på hur du sätter upp en kampanjstrategi för din e-handel

Alla företag vill växa sin verksamhet, attrahera kunder, sälja fler produkter och tjäna mer pengar. Lätt att säga men ibland svårt att genomföra. För en e-handelsansvarig innebär detta många aktiviteter för att öka trafiken och konverteringar, förbättra lojalitet, för att bara nämna några. Här kommer tips på hur du som e-handelsansvarig kan uppnå lönsam tillväxt med rätt kampanjstrategi. 

I det här arbetet är det lätt att bara försöka göra allt på en gång, ta genvägar som att sänka priserna och känna stress över era uppsatta KPI:er. För att driva en webbutik handlar det mycket om att övervaka dina datapunkter och justera på rätt ställe. Men många gånger är det frestande att öka trafiken med hjälp av ökad budget och höja konverteringarna med lägre priser.

Det du behöver är ett strukturerat förhållningssätt för att driva tillväxt på ett kontrollerat sätt – utan att ge bort din budget. Ett bra sätt att uppnå denna struktur är att definiera dina aktiviteter och handlingar som kampanjer – ett organiserat handlingssätt för att uppnå ett mål.

Organisera dina aktiviteter i en kampanjplan

I din kampanjplan måste du organisera dina aktiviteter och definiera följande kriterier:

 1. Varför - vad är målet? Vad är anledningen till denna aktivitet?
 2. Vem - vem är målgruppen eller kundtypen?
 3. När - start- och slutdatum, tid på dagen, varaktighet
 4. Vad ska inkluderas?
  • vilka produkter och varför?
  • vilken rabatt? (om någon)
  • uppfyllda kriterier för att ta del av rabatten?

Viktigast av allt – att sätta upp en kampanj handlar inte om att definiera en slumpmässig procentuell rabatt på ett gäng produkter som ingen kund vill köpa. Det måste vara medvetna val och strategiskt för att resultatet ska vara ökad försäljning och helst till en bättre marginalmix än vad ni skulle ha fått utan kampanjen.

 • Var försiktig med att lägga till kampanjer som inte har några villkor – dvs dela inte ut rabatter gratis. Be om något först för att sedan ge ut rabatten till din kund.
 • Dela inte ut rabatter brett. Rikta dina rabatter med relevanta kampanjer till utvalda kundsegment.

Kampanjtyper:

Här är några exempel på kampanjtyper som du kan använda:

 • Strategisk kampanj – målet är att öka det genomsnittliga ordervärdet och återkommande kunder. Det kan vara korsförsäljning och villkorsbaserade rabatter, vanligtvis inte tidsbundna.
 • Försäljnings-/aktiveringskampanj – målet är att aktivera kunder genom engagerande rabatter på till exempel utvalda populära produkter.
 • Utförsäljningskampanj – målet är att drastiskt minska lagret på produkter med låg omsättning, överlager eller produkter som inte kommer att fyllas på.
 • Produktlansering – målet är en samordnad lansering av produkter och innehåll eller att välja ut specifika produkter utan prissänkning. 

Hantera de olika faserna i en kampanj

När alla strategier är på plats kan det vara en utmaning att hantera alla faser i en kampanj.

Planera > Koordinera > Genomföra > Följ upp

1. Planera

Planering och koordinering går hand i hand. De första stegen i planeringen; besluta vilka kampanjer som ska köras och varför redan omfattas, så låt oss fokusera på nästa steg.

2. Koordinera

För att lansera en kampanj måste du förbereda en massa saker:

 • Marknadsföringsmaterial, grafiskt material, mm.
 • Definiera vilka produkter som ska ingå i kampanjen
 • Nya prislistor för kampanjvarorna eller konfigurationsreglerna för din e-handelsrabattuppsättning
 • Om produkterna är nya, se till att allt produktinnehåll är klart
 • Konfigurera kampanjinställningar och regler i din e-handelsplattform
 • Om ditt team är stort kan detta innebära att flera personer eller avdelningar behöver samarbeta eller om det bara är du så måste du fortfarande se till att allt innehåll finns på plats.
 • Testa och verifiera att du har rätt innehåll och att alla rabatter är korrekt uppsatta

3. Genomföra

Genomförandet eller lanseringen av kampanjen kan vara ganska enkel eller mycket komplex om du behöver hantera flera marknader, tidszoner, kanaler och kontaktpunkter. Antingen vill du att allt ska starta samtidigt i alla kanaler och marknader, eller så vill du att kampanjen ska vara exklusiv för vissa kanaler eller marknader. Eller kanske du vill koordinera till specifika tidszoner eller släppa kampanjen med olika rabatter eller innehåll stegvis.

När kampanjen är igång är det dags att bara luta sig tillbaka och koppla av. Nej! ;-) Det är då du ska börja följa genomförda transaktioner, uppfyller de dina uppsatta mål? Beroende på vilken typ av kampanj du har bestämt dig för att lansera kan du behöva justera en del för att optimera. Exempelvis hur många som faktiskt genomför ett köp. Om målet är att rensa ditt lager för en viss SKU, se till att försäljningen inte går för långsamt (du kan då behöva sänka priser eller förbättra marknadsföringen), eller för snabbt (höj priserna). Tanken är att nå ditt mål med bästa möjliga marginal.

4. Uppföljning

När kampanjen är klar och avslutad är du ditt team ivriga att se vad kampanjen gav. Har du varit aktiv med att spåra alla steg under genomförandet av din kampanj bör resultatet inte komma som en överraskning. Det kan dock kräva en del arbete att sammanställa all relevant data från kampanjen; klick, visningar, antal sålda varor, antal order, total försäljning, genomsnittligt ordervärde, total marginal och genomsnittlig ordermarginal. Allt du kan lära dig av din just genomförda kampanj är viktig kunskap som input för att förbättra din nästa.

Är du intresserad av att veta mer hur Litium kan hjälpa dig uppnå lönsam tillväxt med kampanjer? Kontakta oss på curious@litium.com eller läs mer om Litiums kampanjer här.

Litiums Kampanjer

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.