Svensk B2B-handel 2018 – resultaten i sammanfattning

I våras presenterade Litium rapporten Svensk B2B-handel 2018. Inför den tredje utgåvan av denna årliga undersökning av digital handel mellan företag har vi höjt ambitionen rejält och fyrdubblat antalet respondenter jämfört med föregående år. Här har vi sammanfattat nyckelresultaten från 2018 års rapport.

 

Större bolag mer digitala

Den större respondentbasen har framförallt gjort det möjligt att gå på djupet med skillnaderna i digital mognad mellan olika branscher och storlek på företagssegment. Större B2B-företag har fortfarande ett försprång i sina digitala satsningar framför de mindre företagen. 61 % av de företag som omsätter mer än 200 miljoner kronor erbjuder idag digital handel medan endast 24 % av de minsta företagen, som omsätter upp till 20 miljoner, gör det.

Henrik Lundin, vd på Litium, ser även andra trender för digital mognad:

– Vi ser även att företag inom handel, partihandlare, grossister, distributörer och återförsäljare, ligger längre fram i sin digitalisering än tillverkande företag, och framförallt i förhållande till konsult- och tjänsteföretag.

Läs rapporten i sin helhet här!

B2B-företagen tror på digital försäljning

Bland de företag som säljer digitalt kan vi se en ökning i hur stor andel av försäljningen som sker digitalt. Hos hela 43 % av de tillfrågade företagen står den digitala försäljningen i dag för mer än 25 % av den totala omsättningen.

Majoriteten av alla företag förväntar sig att den digitala försäljningen kommer fortsätta öka framöver. Drygt en tredjedel räknar med att den egna digitala försäljningen kommer att öka med 10–25 % under de kommande tre åren. Nästan lika många tror att online-försäljningen kommer öka med 25 % eller mer under samma tidsperiod. Henrik, igen:

– Den övergripande trenden är alltså att svenska B2B-företag tror på digitala affärer och på fortsatt tillväxt i digitala kanaler. Det blir tydligt hur frågeställningen för svenska B2B-företag flyttats från ”Ska vi sälja våra produkter digitalt?” till ”Hur ska vi gå till väga för att sälja på nätet?”. Företag med mer komplexa produkter och erbjudanden och en högre grad av tjänster ställer sig frågan hur man ska bäst kunna paketera sina erbjudanden för försäljning online.

Effektiviserad försäljning och enklare administration i fokus

Precis som föregående år toppas listan över vilka utmaningar företagen som säljer digitalt ser av tre faktorer: invanda traditionella rutiner och arbetssätt, brist på intern digital kompetens och att översätta komplexiteten i B2B-försäljningen digitalt. Vad gäller drivkrafterna kan Hentik skönja två tydliga fokusområden:

– Det råder stor enighet mellan företag som redan säljer digital och de som planerar att göra det framöver kring vad som är de viktigaste målen och drivkrafterna för den digitala försäljningen. Att förenkla den egna administrationen och effektivisera försäljningen är den huvudsakliga drivkraften. På andra plats följer en strävan att öka servicegraden mot sina kunder. Därefter, en vilja att öka försäljningen till befintliga kunder och ökad nyförsäljning.

Kundresan alltmer i fokus för B2B-företagen

I årets studie har vi också tittat närmare på två spännande trender inom e-handeln för att förstå hur de påverkar B2B-företagen. Henrik berättar:

– Den ena trenden handlar om externa marknadsplatser, där den digitala handeln sker utanför företagets egna plattformar – något som är högaktuellt inom konsumenthandeln. Den andra trenden är B2B-företagens ökande intresse för att kartlägga kundresan för att får mer kunskap om hur den påverkar den digitala affären. 2018 års upplaga av Svensk B2B-handel ger läsaren en tydligare bild av hur e-handeln framöver kommer att utvecklas för att bättre möta företagskunden under hela kundlivscykeln.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.