En sammanfattning av resultaten i Scandinavian B2B Commerce 2020

B2B
Välkommen till Scandinavian B2B Commerce 2020, Litiums årliga rapport om digitala affärer mellan företag (B2B). I denna fjärde upplaga inkluderar rapporten Sverige, Norge och Danmark.

Här kommer en kort sammanfattning av resultaten:

Skandinaviska B2B-företag tror på digital handel

  • Nästan hälften (42%) av de undersökta B2B-företagen erbjuder onlinehandel via webbshop, EDI, inköp av portaler eller externa marknadsplatser. Det finns emellertid stora skillnader mellan branscher.
  • Studien avslöjar också tydliga skillnader i digital mognad baserat på företagets storlek. Större företag ligger längre fram i sin digitala handel där 59% av företagen med försäljning över 200 miljoner (i lokal valuta) arbetar med digitala försäljningskanaler, något som bara 26% av de minsta företagen gör.
  • Den vanligaste kanalen för den digitala försäljningen är en webbshop där kunder och återförsäljare loggar in för att handla. Detta erbjuds av mer än hälften (53%) av företagen, medan 39% har en webbshop öppen för alla.
  • Digital B2B-handel ses tydligt som ett kommersiellt ansvar. I de flesta företag är det marknadschefen, försäljningschefen eller företagets vd som är ansvarig för företagets digitala handel. 

 

 

Digital handel erbjuder nya sätt att skala internationellt

  • Skandinaviska B2B-företag är fortfarande positiva till tillväxten av digital handel. 80% av företagen i undersökningen räknar med att deras digitala försäljning kommer att fortsätta öka under de kommande tre åren. 
  • För många B2B-företag ger ökad digitalisering en möjlighet att nå nya geografiska marknader. 81% av företagen som använder digitala försäljningskanaler säljer redan via dessa kanaler också utanför sitt hemland. 
  • B2B digital handel på de skandinaviska marknaderna drivs främst av en önskan att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen. Placerad på andra plats är målet att höja servicenivån för befintliga kunder. Fastställda rutiner och rutiner anses vara den största utmaningen för digital B2B-handel, både bland företag som säljer digitalt och de som inte gör det. 

Scandinavian B2B digital commerce är fjärde utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B). Studien har utförts under november 2019 och baseras på svar från nästan 1000 beslutsfattare i Sverige, Norge och Danmark.

Vill du ta del av hela rapporten? Ladda ner den här.

Scandinavian-B2B-report-CTA-SE.png

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.