E-handlarens guide till Black Week

Uppdaterad: Oktober 2022

Black Week har blivit allt mer populär. Idag är det en av höjdpunkterna för många e-handlare och starten på en hektisk säsong. Den här guiden är tänkt för e-handlare som vill få ut det mesta av Black Week och ligga steget före konkurrenterna.

När belastningen på en e-handelswebbplats blir för hög finns det flera saker som kan gå fel som exempelvis långsam laddning av sidor. Konsekvensen är att besökarna blir irriterade och lämnar din sida för att gå till en konkurrent. Om du inte är beredd på extrema toppar kan även kritiska funktioner på servern sluta fungera och då kan hela e-handeln gå ned.

Här har vi sammanställt en lista med användbara tips om hur du bäst planerar för driftstopp och llångsamma svar.

Är du sent ute? 📅 Om du inte hinner checka av alla punkter – se åtminstone till att du har en övergripande planering. Utgå från det mest affärskritiska och utveckla i mån av tid. Lycka till!

1. Utse en projektledare och ta fram en process

Eftersom Black Week är ett stort åtagande är det lätt att förbise detaljer och missa saker på vägen. Därför är det viktigt att utse en person som ansvarar för processen och ser till att inget faller mellan stolarna.

Om du inte har tid eller resurser inom din egen organisation kan du överväga att anlita en extern part som hjälper dig att hantera Black Week, årets mest hektiska shoppingdagar.

Glöm inte att tiden och budgeten du lägger i år på att ta fram en process kommer att betala sig många gånger om, eftersom du kan använda den igen året efter.

Nyckeln är att inte bara skapa processer för sakens skull, utan också använda dem.

Många anlitar dyra konsulter för att få ordning i organisationen - men faller sedan tillbaka i gamla mönster när deras uppdrag är slut. En enkel fälla att ramla in i om du inte har med dig hela organisationen från början. Samla därför alla och stega dig igenom vad som måste hända för att ni ska maximera möjligheterna med Black Week.

2. Identifiera dina huvudsakliga mätpunkter

Det är viktigt att i god tid tydligt definiera vilka mål du har med försäljningen under Black Week. Titta på nuvarande data, jämför med året innan, och ta fram realistiska förväntningar. 📊

Använd sedan befintliga data för att sätt upp nyckeltal (KPI:er) som:

  • Hur många besökare vill du ha under Black Week?
  • Möter vi kundens förväntningar?
  • Vilka svarstider ska din e-handel ha, trots belastningstopparna?
  • Hur länge ska en besökare vara inne på din e-handel?
  • Vilken omsättning vill du uppnå?

Ett tips är att bestämma vilken prestanda din webbutik ska ha, även under den mest hektiska tiden, och vilka åtgärder som ska vidtas om dessa inte uppnås. Vem ringer du och när? 🤔

Om du har dina KPI:er under kontroll från början kan du utgå från faktiska data och inte bara magkänslan om något går bra eller dåligt. Det är ett sätt att göra dina mål mer konkreta och mindre känslomässiga, och hjälper dig att fatta rätt beslut.

3. Involvera dina leverantörer

Sammanställ en lista över tillgängliga leverantörer och dokumentera deras ansvarsområden och kontaktuppgifter. ✍️

Se till att alla som är involverade i Black Week har tillgång till informationen – både andra leverantörer och intern personal  så att de vet vem de ska ringa. Det bästa är om en leverantör, helst en teknisk implementationspartner, kan fungera som primär kontaktperson för hela kontaktkedjan.

Din e-handel är ett ekosystem av olika tjänster – så det är smart att skapa en priolista för att säkerställa tydlig kommunikation mot dina mest affärskritiska leverantörer (såsom Stripe, AWS, och så vidare). 💳

Slutligen är det viktigt att meddela leverantörerna om din marknadsplan och i vilka kanaler dina kampanjer kommer att synas. Detta hjälper alla inblandade att vara medvetna och förberedda på när det kan bli extra högt tryck i din e-handel.

4. Sätt processer för kommunikation och åtgärder om något inträffar

Om något oväntat inträffar under Black Week måste du först och främst identifiera vad som orsakar problemet och därefter vidta omedelbara åtgärder. 📌

Det värsta scenariot är att webbplatsen går ner, att det blir långa svarstider eller att varukorgen och betalningar inte fungerar. 

Identifiera om det finns tillfälliga lösningar för vissa situationer. Du kan exempelvis tillfälligt utesluta mindre marknader så att din e-handel kan fortsätta vara aktiv på större. 🌎

 Se till att det finns tydliga eskaleringsvägar för när personer är sjuka eller inte tillgängliga.

5. Se över servicenivåavtal (SLA) och jourtider för dina leverantörer

Det är ofta nödvändigt att komma överens med leverantörerna om servicenivåer, via särskilda servicenivåavtal (SLA's).  

Fundera särskilt över sådant som;

  • Kan de besvara frågor dygnet runt? 🕗
  • Erbjuder de extra serviceövervakning?
  • Går det att köpa extra prionivåer eller kundservice?
  • Vad är inställelsetiden vid incidenter och hur ser eskaleringskedjor ut vid brådskande ärenden?

Se till att detta först och främst finns på plats för dina tjänsteleverantörer och partners. Du kan även i viss mån involvera företag som ingår i ekosystemet av tjänster.

6. Dokumentera både planering och processer

Det är viktigt att planera i förväg och inrätta processer för hur arbetet ska gå framåt under Black Week och även julhandeln. 📝

Se till att du noggrant dokumenterar eskaleringsprotokoll, kontaktvägar, KPI:er och så vidare, så att de kan användas igen nästa år. Tänk även på att material som du dokumenterar kan användas i utbildningssyfte (till exempel när du lämnar över ansvarsområden) eller som introduktion till nyanställda.

7. Utvärdera, utveckla och återanvänd

När årets mest hektiska shoppingdagar är över är det viktigt att utvärdera arbetet så att du kan dra nytta av det som blev bra och lära dig av det som varit sämre. Detta gör det lättare för dig att utveckla och förbättra processerna till nästa år. 💡

Processerna du sätter i arbetet inför Black Week och julhandeln kan många gånger även återanvändas i andra kampanjer såväl som i det dagliga arbetet. 🛍️

Saknar du något i vår checklista? Är du nyfiken på våra tjänster?

Vi på Litium ser till att du som e-handlare kan fokusera på att sälja när du använder vår skalbara plattform. Säljtoppar som Black Week eller bara business-as-usual, vi ser till att din e-handel alltid presterar. 📦

Kontakta oss idag!

 Black friday

 

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.