Så här använder B2B-företag dataanalys för att öka försäljningen

Att kontinuerligt optimera sin digitala affär baserat på dataanalys borde vara självklart för B2B-företag som har hela eller delar av sin försäljning online. Därför är det förvånande att hela 38% av företag inte mäter eller följer upp digitala aktiviteter, trots att de som gör det bevisat når större framgång. I vår rapport - Scandinavian B2B Commerce 2021 - går vi på djupet och kartlägger hur B2B-företag jobbar digitalt samt hur några till och med banar väg med sina framgångar.

Som att skruva ihop möbler i mörkret

För företag som vill lyckas i digitala kanaler måste databaserade insikter få styra marknadsaktiviterna. Vår rapport visar att de företag använder dataanalys för att optimera sin digitala affär erhåller inte bara högre försäljning utan även ökade vinstmarginaler. Att driva digital försäljning utan dessa insikter är som att skruva ihop möbler i mörkret,en frustrerande upplevelse som sannolikt inte genererar önskat resultat.

Som med allt företagande måste du börja någonstans, även då det gäller analys. Vår rapport visar att en majoritet av B2B-företagen börjar med att använda övergripande mätetal för att förstå sin digitala affär. För de som vill gå djupare kan man korstabulera med andra värden och då få fler insikter i hur kunderna interagerar online.

Använd data för att tända lampan

Att ha data för att förstå hur kunderna interagerar är som att tända lampan. Helt plötsligt ser du vad som händer, när det händer och hur det händer. Först då kan du fatta affärsmässigt sunda beslut baserat på fakta. Trots att detta verkar logiskt, så är det bara 13% av B2B-företagen som anser sig själva ha en datadriven onlineaffär.

Att använda data i sin affär är vanligare bland större företag, och därför finns det mycket erfarenheter som små och  medelstora företag kan lära sig av. Vår rapport visar att 60% av småföretagarna inte mäter sin affär överhuvudtaget, trots att det visats om och om igen att det har en stor effekt på den digitala försäljningen.

En anledning till att många inte följer upp med mätetal och analys är att det känns krångligt. Men med dagens moderna e-handelsplattformar är det enklare än någonsin att analysera sin affär, då det finns inbyggda funktioner som nås med bara ett klick. Att använda dessa analysfunktioner är ett stort steg i rätt riktning för att utveckla den digitala B2B-affär och maximera ROI.

Små steg för att nå högre ROI

För att guida B2B-företag i sin digitala utveckling har vi utvecklat Mognadstrappan. Med den kan företag se var de befinner sig och vilka steg som måste tas för att komma vidare. Vad Mognadstrappan avslöjar är att alla B2B-företag som befinner sig högst upp också använder data och analys för att driva sin digitala affär. Det kan inte nog understrykas hur viktigt detta är för att utvecklas och nå större framgång.

Ett första steg i att utveckla din digitala affär är att ladda ned mognadstrappan och se på vilket trappsteg var ditt företag befinner sig samt vad du behöver göra för att nå framgång.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.