Nytänkande avgörande vid digitalisering av traditionell teknikkoncern

B2B
I en tidigare artikel diskuterade vi vad som driver skandinaviska B2B-företag att digitalisera sin försäljning. En viktig fråga för de företag som redan påbörjat sin resa mot ökad digital närvaro. Men vad krävs egentligen för att ens komma dithän? Här tar vi en närmare titt på ett företags strävan mot ett mer modernt förhållningssätt, i en verksamhet och bransch som är digitalt eftersatt och där traditionella tankesätt fortfarande präglar arbetssätten.

Stora skillnader bolagen emellan

Addtech är en industrihandelskoncern med drygt 130 bolag i cirka 20 länder som verkar inom handel av tekniska komponenter, system och lösningar för olika nischer inom industrin. Majoriteten är verksamma i Norden, men även i Europa, Asien och USA. Addtechs affärsmodell bygger på att över tid växa genom förvärv och organisk tillväxt genom utveckling av de bolag de förvärvar. Affärsansvaret är i hög grad decentraliserat men Addtech bistår med sitt stora nätverk och jobbar aktivt i bolagets styrelse för att utveckla bolagens affär. Addtech har även sin egen affärsskola och hjälper bolagen inom andra områden, bland annat digital försäljning och marknadsföring.

 

Addtech är nu på en resa mot ökad digitalisering, men som en följd av att ansvaret är decentraliserat, råder stora skillnader i fråga om hur långt de olika bolagen inom koncernen har kommit i detta arbete. André Sandin är ansvarig för digital marknadsföring och försäljning inom Addtech. Han berättar:

– Traditionell industri kan på många sätt vara lite gammalmodig och mycket av det som kanske redan borde vara digitaliserat är fortfarande analogt. Man håller möten, deltar på mässor och arbetar ofta med tryckt material. Men den digitala arenan erbjuder helt nya sätt att arbeta med sälj och marknadsföring som kan hjälpa våra bolag att bli ännu bättre. Vi märker även att fler och fler, framför allt i den yngre generationen, ställer nya krav på moderna arbetssätt. Därför har vi känt ett växande behov av att öka digitaliseringen som del i en rad satsningar vi gör för att vara en koncern i tiden. Andra satsningar vi gör är bland annat att arbeta för mer hållbara lösningar som går i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

”PIM är ett utmärkt verktyg för ökad sökbarhet och visualisering”

Medvetenheten var inledningsvis inte särskilt hög och investeringsviljan låg. Ett första steg blev därför att öka medvetenheten – att informera, såväl beslutsfattare som övriga medarbetare, om den demografiska förändringen, där yngre i allt högre grad använder digitala kanaler för att göra affärer. André, igen:

– Vi tog fram en digital vision för Addtech som genom olika workshoppar belyste de digitala utmaningar som fanns och hur dessa utmaningar rimmade illa med den målsättning vi har om att vara marknadsledande inom teknisk handel. En av de huvudutmaningar som vi identifierade var svårigheter att komma in i kundens beslutsprocess på ett tidigt stadium. För att kunderna ska kunna hitta oss måste alla bolag i koncernen ha en digital närvaro. En annan utmaning var att digitalisera erbjudandet. Det är svårt att nå ut med information om den bara finns som PDF:er som dessutom inte är sökbara. Vi behöver i många fall digitalisera bolagens produkter och presentera erbjudandet på ett sätt som belyser hur produkterna kan lösa kundens problem. I den palett av digitala system som vi använder oss av för att visualisera produktkataloger och göra dem digitalt sökbara är Litium PIM ett utmärkt verktyg.

Digitalisering – ingen quix-fix

Att öka tillgängligheten till erbjudandet och bidra till kundnöjdhet genom att möta de nya kraven på digital närvaro är alltså fundamentalt för att komma vidare på Addtechs digitaliseringsresa. Nu är även förhoppningen att satsningen ska leda till ökad försäljning hos befintliga kunder och samtidigt erbjuda ökad servicenivå genom närvaron på digitala plattformar.

Än så länge är det relativt få Addtech-bolag som erbjuder en e-handelslösning. Många av bolagen arbetar i hög grad med värdeadderande och kundanpassade lösningar vilket i många fall gör tröskeln större att sälja online. Dessutom menar André att ytterligare ett hinder är att förändra tankesättet i en annars tämligen konservativ bransch. Han avslutar:

– Man får inte glömma att branschen i stort är konservativ och mentaliteten är ofta: ”Såhär har vi gjort i alla tider och det har alltid funkat.” Därför är den interna förändringen minst lika viktig – att ändra sättet att tänka. Det här är ingen quick-fix och det tar tid att få nya tankesätt att sätta sig. Det handlar inte bara om att få upp snygga sajter med snärtigt content, utan om en långsiktig stävan om att bli mer digitala och tillgängliga för kunden, för att i slutänden få fler affärer och nöjdare kunder. Det är så vi successivt kommer att stärka vår position online.

Andre-Sandin-Addtech.png 

André Sandin, ansvarig för digital marknadsföring och försäljning på Addtech.

----

Vill du veta hur Litium kan hjälpa just din verksamhet att ta de första, men avgörande stegen mot en digital närvaro. Hör av dig så berättar vi mer, curious@litium.com. Är du istället nyfiken på att läsa om drivkrafterna bakom skandinaviska bolags e-handelssatsningar – läs vår studie här.

 

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.