Litium lanserar Scandinavian B2B Commerce 2020 – vad blir ditt nästa steg mot digital handel?

B2B
För fjärde gången presenterar vi på Litium vår rapport om digital handel mellan företag och i år synar vi marknaden ur ett betydligt bredare perspektiv än tidigare. Nu tar vi tempen på den digitala B2B-handeln i Sverige, Norge och Danmark och lanserar Scandinavian B2B Commerce 2020.

Största B2B-studien om digital handel i Norden

Studien baseras på svar från närmare ett tusen respondenter och sträcker sig denna gång utanför Sverige; nu omfattas hela Skandinavien. Det gör den till Nordens största undersökning om hur företag gör affärer i de digitala kanalerna.

Att bredda perspektiven och se till marknaden utanför det egna landet ligger även i tiden för företagen i vår studie. I rapporten kan du läsa om hur skandinaviska B2B-företag fortsätter att spänna bågen och bredda sin verksamhet internationellt – i övriga Norden, Europa och globalt. Och de digitala plattformarna blir viktiga verktyg i internationaliseringen.

Nyansskillnader mellan de skandinaviska länderna

Allt fler B2B-företag på samtliga tre marknader har nu kommit över tröskeln och säljer digitalt. Många börjar även se de positiva effekterna av det. En tydlig skillnad i digital mognad råder dock mellan större och mindre företag samt olika branscher. 

Även om vi ser vissa nyansskillnader mellan de skandinaviska länderna är mönstret tydligt: Skandinavien är en digitalt mogen marknad och de flesta B2B-företag inser idag att digitalisering är en avgörande framgångsfaktor för affärsutveckling och tillväxt. 2020 är frågan inte längre om digital handel är en möjlighet för B2B-företag utan hur man ska adressera denna möjlighet för att lyckas.

 

Djupdykningar i årets rapport: drivkrafter och marknadsplatser

Precis som tidigare har vi även gjort djupdykningar inom områden som är särskilt intressanta i undersökningen. Den här gången tittar vi närmare på vilka drivkrafterna är för den digitala affären och vilka resultat som kan förväntas. 

Marknaden är i ständig förändring och detsamma gäller kundernas förväntningar. Flexibilitet och lyhördhet är avgörande – det gäller att kunna förändras i takt med kunden och att ha tillräcklig förståelse för kundresan för att veta när det är läge att göra det. Därför är digitaliseringen så viktig eftersom det är den som möjliggör en sådan kundkännedom. Allt fler förstår värdet av att kunna ge kunderna en upplevelse och servicenivå som matchar deras förväntningar. Det blir särskilt tydligt då vi ser att det är just sådana drivkrafter för digitalisering som toppar resultaten i studien. 

Det andra området vi belyser är externa marknadsplatser, såsom Amazon, och merparten av de tillfrågade menar att den främsta fördelen med att använda dessa är den ökade exponeringen. Samtidigt är det fortfarande många som ställer sig tvekande till att sälja via marknadsplatser eftersom man oroar sig för att det potentiellt kan leda till att en nära kundrelation går förlorad.

Lärdomarna kan hjälpa oss – hur vi tar nästa steg

Studien genomfördes i slutet av 2019 – innan de flesta ens var medvetna om att det fanns något som hette coronavirus. Självklart påverkar det som nu pågår i världen i vilken grad respondenternas svar kommer att överensstämma med planerna i närtid. Idag pratas det om ett slags ”chockdigitalisering” på marknaden och det finns företag som inte planerat att digitalisera sin affär som har gjort det på rekordtid. Vi påverkas alla av den nya situationen och här behöver alla företag hitta sin väg att gå. Då kan det vara värdefullt att se hur andra gjort. För trots att våra planer framåt kan ha förändrats, kommer vi ändå att kunna dra stor nytta av insikterna från det arbete vi redan har gjort. Så vi vill uppmana er att stanna upp, utvärdera er position och dra lärdom av egna och andras erfarenheter innan ni tar nästa steg. Resultaten i Scandinavian B2B Commerce 2020 visar att digitaliseringen av B2B-handeln är här på allvar – och i en tid då våra möjligheter till fysiska möten är begränsade är den kanske viktigare nu än någonsin tidigare. 

Vill du ta del av hela rapporten laddar du enkelt ner den här. Behöver du och ditt företag hjälp med att komma igång med digital handel? Tveka inte att höra av dig till oss på Litium! Du når oss enklast på curious@litium.com

Scandinavian-B2B-report-CTA-SE.png

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.