Därför väljer B2B-företag digitala försäljningskanaler

B2B
Nyligen publicerade vi femte utgåvan av vår årliga rapport “Scandinavian B2B Commerce 2021”. Årets rapport lyfter fram flera intressanta insikter om de drivkrafter som ligger bakom B2B-företagens transformation till digitala försäljningskanaler. 

Idag använder 65% av alla B2B-företag digitala försäljningskanaler för att nå ut med sina produkter och tjänster. Cirka 17% gör det möjligt att begära offerter och prisuppgifter. En tiondel erbjuder digitala produktkataloger som potentiella köpare kan ta del av innan de kontaktar säljavdelningen. Hela 34% har redan lanserat en egen webbutik, vilket också är det mest populära tillvägagångssättet för att driva digital försäljning. Effektivisering och förenklad administration övertygar

Den främsta drivkraften (40%) till att börja använda digitala säljkanaler är möjligheten att förenkla administrationen och effektivisera säljprocessen. Resultatet är detsamma oavsett land, industri eller typ av organisation.

Vill du veta mer om hur B2B-företag omfamnar olika digitala möjligheter? Ladda ned rapporten här.

Viktiga drivkrafter finns för digital försäljning?

Key driving B2B blogpost.png

Även möjligheten att öka servicenivån gentemot kunderna lockar företagen till digital lösningar. Med dessa kan kunderna fortsatt få hjälp att köpa produkter eller få tillgång till automatiserade servicetjänster, även utanför företagets öppettider. Andra faktorer som får B2B-företag att börja använda digitala kanaler inkluderar möjligheten att bättre kunna möta kundernas förväntningar samt att nå ut till flera marknader och nya kundsegment. Resultatet blir nya intäktsmöjligheter med hög ROI.

Rädsla att tappa personlig försäljning och kontroll 

Trots att det pågår en digital transformation i hela samhället väljer 25% av B2B-företagen att avstå från att implementera digitala säljkanaler. De har heller inga planer på att implementera någon lösning inom de närmaste tre åren, vilket är förvånansvärt. Ett av de mest återkommande argumenten till att avstå är oron över att inte kunna bibehålla en personlig kundrelation. Nära en tredjedel av alla B2B-företag ser detta som en stor utmaning då försäljning mellan företag ofta genomförs via personliga kontakter. 
 

Vilka utmaningar finns när man ska lansera en digital handel inom B2B?

Challenges B2B blogpost .png

Andra utmaningar inkluderar att integrera digitala lösningar med existerande affärsstrategier och etablerade rutiner. Att digitalisera en verksamhet kan till en början kännas övermäktigt då det ofta involverar flera områden som marknadsföring, logistik och ekonomi. Men de företag som genomför en digital transformation blir snabbt belönade. 


Stora fördelar med digitala lösningar

De företag som redan implementerat digitala säljkanaler rapporterar om minskade administrativa kostnader, ökade servicenivåer och nöjdare kunder. Med ökad försäljning till både nya och befintliga kundgrupper samt ett starkare varumärke ser fler B2B-företag att de fått en bättre position på marknaden gentemot sina konkurrenter.


Plattformar som förenklar digitaliseringen

I takt med att digitala försäljningen inom B2B ökar har också enkla och effektiva e-handelsplattformar lanserats på marknaden. Med erfarenhet från B2C erbjuder dessa plattformar avancerade verktyg som effektivt överbryggar gapet mellan försäljning i fysiska och digitala miljöer. Att implementera digitala försäljningskanaler i en befintlig verksamhet har med andra ord aldrig varit enklare. 

Plattformarna tillhandahåller dessutom stöd för att sätta upp affärsstrategier som kombinerar både nya och mer traditionella processer. Något som lär locka allt fler B2B-företag att ta klivet in i den digitala världen.


Digital försäljning leder till expansion

Av de företag som redan implementerat en eller flera digitala försäljningskanaler förutspår 74% att deras försäljning kommer att öka inom de närmaste tre åren. Med så positiva siffror är det inte konstigt att allt fler företag förflyttar sitt fokus till dessa kanaler. 

Som ett tillägg till årets rapport skapade vi en “Digital mognadstrappa”, för att visualisera hur långt olika företag kommit i sin digitala transformation. Resultatet visar att 44% av alla företag precis påbörjat sin digitala resa, medan 10% redan är långt framme. 

Vill du veta mer om hur B2B-företag omfamnar olika digitala möjligheter? Ladda ned rapporten här.

Är du redo att sätta igång? Läs våra tidigare tips om hur du bygger ditt business case för en digital B2B-affär.
 

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.