B2B e-handeln har en ljus framtid

Dagens B2B e-handel har fallit efter i utvecklingen jämfört med e-handelsplatser riktade mot konsumenter. Internetjättar som exempelvis Amazon har gjort det enkelt att med endast ett par klick snabbt få hem utvalda produkter till brevlådan. För B2B-företag är vägen från inköp till leverans däremot mer komplicerad, vilket kan ha bidragit till den sena starten.

Funktionalitet viktigt när personlig kontakt försvinner

Den största skillnaden för digitala köp när man jämför B2B med B2C, är mängden produkter vid varje köptillfälle och det totala ordervärdet. Företagskunder beställer ofta en större mängd produkter eller tjänster vilket ofta. kräver andra betal- och leveransalternativ. Även processen innan själva beställningen genomförs har både fler och mer komplicerade steg, jämfört med B2C. Det ska planeras, förankras och budgeteras innan det blir en beställning, speciellt när en order är värd hundratusentals kronor. 

För att lyckas med din B2B e-handel underlättar det om du redan har en etablerad relation med dina kunder, eller ett varumärke de känner igen. Men det kan ändå behövas flera personliga möten, fysiskt eller som videomöte, innan kunden lägger sin order.

När du utvecklar din B2B handel måste du ta med i beräkning alla delprocesser som avtal, anpassade lösningar, rabatter och mer. Det blir snabbt en komplex struktur där alla delar som tidigare hanterats offline nu ska skötas online, och helst med hög grad av automatisering.

En trygg B2B e-handel sätter kundens behov först

En e-handelsplattform som är skalbar och anpassad efter kundens behov inger trygghet. Dina kunder ska kunna komponera sin egen upplevelse genom att exempelvis välja vilken valuta de vill handla i, vilket språk hemsidan ska visas på och välja bland olika leveransalternativ. Internationella marknadsplatser bör även tillhandahålla information om eventuella skatter och regler.

Sett från leverantörens perspektiv ska plattformen enkelt kunna anpassas till nya produktkategorier och marknader. Headless CMS och integrerad PIM hjälper till med detta och ger samtidigt bättre kontroll över plattformen i stort.

 

Som B2B e-handlare finns det ett stort värde i att lägga till funktioner som gör det möjligt för dina kunder att vara mer involverad i inköpsprocessen. Du kan exempelvis ha funktioner som gör att kunden själv kan hantera och följa upp sin beställning eller ändra leveransdatum. I slutändan är det just dessa funktioner som ökar värdet med att ha sin försäljning online.

Fördelaktigt med molnbaserade och skalbara plattformar

Till en början kan en satsning på B2B e-handel vara kostsam då det kan ta tid att få kunderna att genomföra sina köp online. Kunderna är vana vid att slå en signal till säljaren eller skicka ett e-postmeddelande. Du måste alltså ha igång två säljkanaler innan alla kunder migreras över till din B2B e-handel.

Men uppsidan för de företag som tar satsningen hela vägen in i mål är enorm. En studie, som analyserat hur B2B-handeln kommer att utvecklas de närmaste åren, visar att det handlar om över hundra triljoner USD i omsättning. Onlinehandeln för B2B-produkter och tjänster beräknas faktiskt bli flera gånger större än handeln inom B2C. För de aktörer som är tidigt ute finns det med andra ord stora möjligheter att positionera sig på en marknad som kommer att bli enorm.

När du ska satsa på en B2B e-handel är det med fördel du väljer en molnbaserad och skalbar plattform med stöd för exempelvis produkthantering (PIM) och publiceringsverktyg (CMS). Då kan du minska dina kostnader och samtidigt spara utvecklingstid. Dessutom får du goda förutsättningar att snabbare etablera din e-handel på marknaden.

Att snabbt komma ut på marknaden ger dig andrum för att hitta din ‘magiska formel’ och samtidigt öka marknadsandelarna. Kunder letar alltid efter effektivare sätt att genomföra sina inköp. Med en modern e-handelsplattform kan du tillgodose dessa och driva utvecklingen framåt.

Ökade försäljningsmöjligheter med datadrivet fokus

Idag jobbar många B2B-företag med att aktivt följa upp data som kommer in via deras hemsida. Dock tenderar majoriteten att främst bara göra en ytlig analys. I vår senaste rapport inom B2B e-handel ser vi att 40 procent av företagen huvudsakligen mäter antalet besökare och 28 procent fokuserar på öppnade e-mail och klickade länkar. Endast 12 procent mäter antalet nöjda kunder samtidigt som hela 38 procent inte gör någon uppföljning överhuvudtaget.

Diagram över kundinteraktioner

Genom att få en djupare förståelse för kundbeteenden online kan du som företag erbjuda en mer anpassad digital upplevelse. Att lära av dina existerande kunder är en viktig del i att förstå hur du kan arbeta för att locka nya kunder. Att jobba aktivt med att mäta och driva trafik är med andra ord en avgörande faktor för att bygga och skala upp din B2B e-handel.

Företag positiva till utvecklingen inom B2B e-handel

Till sist är det viktigt att komma ihåg att utvecklingen för B2B-handel fortfarande är i ett tidigt skede. Det kan dröja ett tag innan det finns bra praxis för hur du bäst bygger upp en digital marknadsplats. Här är det återigen viktigt att alliera dig med ett företag som kan bidra med sin expertis. Lärdomarna från B2C kan med fördel användas även för B2B. Trots allt är vi alla människor bakom knapptryckningarna, oavsett om du ska köpa en ny cykel eller en flotta av lastbilar.

Det vi vet säkert är att möjligheterna för e-handel inom B2B är många. Majoriteten av företag ser optimistiskt på framtiden och hela 74 procent förutspår att försäljningen kommer att fortsätta öka de kommande tre åren.

Vill du veta mer om Litium och våra e-handelslösningar? Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan hjälpa dig lyckas med din B2B e-handel!

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.