Rapporter

2021

Delårsrapport Q3 2021 Januari-september
Commerce Cloud lanserat och fortsatt förbättrad lönsamhet
Delårsrapport Q2 2021 Januari-juni
Intäkter +28% med förbättrad lönsamhet
Delårsrapport Q1 2021 Januari-mars
Stark start med tillväxt på över 27%
Informationsmemorandum: Februari
Spridningsemission 2021

2020

Årsredovisning 2020 Januari-december
Januari-december 2020
Bokslutskommuniké 2020 Januari-december
Mot 2021 med en tillväxt över 23%
Delårsrapport Q3 2020 Januari-september
Ökad tillväxttakt och förbättrad lönsamhet
Delårsrapport Q2 2020 Januari-juni
Litium står stabilt i en turbulent värld
Delårsrapport Q1 2020 Januari-mars
Finansiering på plats, fler starka ägare och fortsatt hög tillväxttakt

2019

Bokslutskommuniké 2019 Januari-december
ARR upp 31%, bruttomarginal 81%
Årsredovisning 2019 Januari-december
Januari-december 2019
Delårsrapport Q3 2019 Januari-september
Fortsatt stark tillväxt - ARR upp 37%, tempoväxling med ny organisation
Delårsrapport Q2 2019 Januari-juni
Fortsatt stark tillväxt, ARR upp 46% på årsbasis
Delårsrapport Q1 2019 Januari-mars
Positiv inledning av året, ARR +44,2% på årsbasis

2018

Årsredovisning 2018 Januari-december
Januari-december 2018
Bokslutskommuniké 2018 Januari-december
Accelererande tillväxt: ARR +47% helåret 2018, +60% i årstakt fjärde kvartalet
Delårsrapport Q3 2018 Januari-september
ARR upp 39 %, intäkterna upp 40 %, nordisk satsning inledd
Delårsrapport Q2 2018 Januari-juni
Rekordökning av ARR i andra kvartalet
Delårsrapport Q1 2018 Januari-mars
Positiv inledning av året, ARR upp 36%, offensiv satsning för att öka takten

2017

Årsredovisning 2017 Januari-december
Januari-december 2017
Delårsrapport Q3 2017 Januari-september
Intäkterna upp 36% och resultatförbättring i tredje kvartalet
Delårsrapport Q2 2017 Januari-juni
Stark tillväxt första halvåret - intäkterna ökade 32%
Delårsrapport Q1 2017 Januari-mars
Stark inledning av 2017 - 35% intäktsökning i kvartalet
Bokslutskommuniké 2017 Januari-december
ARR ökade med 37% under 2017 efter rekordförsäljning i Q4

2016

Årsredovisning 2016 Januari-december
Januari-december 2016
Bokslutskommuniké 2016 Januari-december
Fortsatt stark tillväxt och rekordkvartal
Delårsrapport Q3 2016 Januari-september
Fortsatt stark tillväxt av repetitiva intäkter
Delårsrapport Q2 2016 Januari-juni
Stark tillväxt av repetitiva intäkter och snabbare omställning än intäktsmodell än väntat
Delårsrapport Q1 2016 Januari-mars
Tillväxt trots säsongsmässigt svagt Q1