Finansiell kalender

Finansiell kalender

Litium Q2 rapport 2022

Nästa rapporttillfälle

  • Delårsrapport Q3 2022: 27 oktober 2022
  • Delårsrapport Q4 2022: 16 februari 2023
  • Årsredovisning 2022: 30 mars 2023