Finansiell kalender

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2024: 25 april 2024

Kommande rapporttillfällen

 • Ordinarie bolagsstämma: 15 maj 2024
 • Delårsrapport Q2 2024: 18 juli 2024
 • Delårsrapport Q3 2024: 24 oktober 2024
 • Bokslutskommuniké 2024: 13 februari 2025

Tidigare rapporttillfällen

 • Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023
 • Litium Årsredovisning 2022: 30 mars 2023
 • Delårsrapport Q1 2023: 27 april 2023
 • Ordinarie bolagsstämma: 11 maj 2023
 • Delårsrapport Q2 2023: 20 juli 2023
 • Delårsrapport Q3 2023: 26 oktober 2023
 • Bokslutskommuniké 2023: 15 februari 2024
 • Årsredovisning 2023: 27 mars 2024