Finansiell kalender

Finansiell kalender

Litium Q3 rapport 2022

Kommande rapporttillfällen

  • Delårsrapport Q4 2022: 16 februari 2023
  • Årsredovisning 2022: 30 mars 2023

Tidigare rapporttillfällen 2022

  • Årsredovisning 2021: 31 mars 2022
  • Delårsrapport Q1 2022; 28 april 2022
  • Ordinarie bolagsstämma: 5 maj 2022
  • Delårsrapport Q2 2022: 21 juli 2022