Finansiell kalender

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2023: 20 juli 2023

Kommande rapporttillfällen

  • Delårsrapport Q3 2023: 26 oktober 2023
  • Delårsrapport Q4 2023: 15 februari 2024
  • Årsredovisning 2023: 27 mars 2024
  • Delårsrapport Q1 2024: 25 april 2024

Tidigare rapporttillfällen

  • Delårsrapport Q3 2022: 27 oktober 2022
  • Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023
  • Litium Årsredovisning 2022: 30 mars 2023
  • Delårsrapport Q1 2023: 27 april 2023
  • Ordinarie bolagsstämma: 11 maj 2023
  • Delårsrapport Q2 2023: 20 juli 2023