Revisor

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB (113 97 Stockholm) är Litiums revisor med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Nicklas Kullberg, född 1970, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.