Litiums styrelse

 • Johan Rutgersson ledamot
  Johan Rutgersson
  Ordförande

  Styrelseordförande sedan 2019.

  Född: 1978.

  Utbildning: Johan har en magister i företagsekonomi från Uppsala Universitet.

  Övriga uppdrag: Johan är styrelseordförande i Briox AB, Familjekortet Sverige AB och Bestrate Sweden AB samt styrelseledamot i Studeravidare Sverige AB. Därtill är han styrelsesuppleant i Evert Capital AB och Four Divided by Six AB.

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Johan har tidigare varit VD och styrelseledamot i Briox AB.

  Innehav: 93 706 aktier (inklusive 49 706 aktier via Dewell AB) och 0 optioner

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej till Bolaget och dess ledning.

 • David Ståhlberg
  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2019.

  Född: 1979.

  Utbildning: David har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

  Övriga uppdrag: David är VD, delägare och styrelseledamot i David Ståhlberg AB.

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: David har tidigare varit med i Advisory Board hos MatchingID, GoKind och Stellar. Han har även varit föreläsare hos Talarforum och författare hos Ekerlids Förlag. Därtill har han varit lärare vid IHM Business School.

  Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

  Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 • Mikael Lindblom
  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2018.

  Född: 1972.

  Utbildning: Mikael har en bachelor of economics från Linköpings universitet.

  Övriga uppdrag: Mikael är styrelseledamot och ägare i Lindbloms Invest AB samt styrelseledamot och delägare i Radinn AB, SweGreen AB och Greyhound Partners AB. Vidare är han delägare i Geselle Group AB, Einride AB och Medius AB. Därtill är han styrelseledamot i ÅFF Sport & Konferens AB.

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Han har tidigare varit VD för Medius AB under åren 2006 till 2017.

  Innehav: 659 533 aktier (inklusive 103 838 aktier via Lindbloms Invest AB) och 0 optioner.

  Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej till Bolaget och dess ledning.

 • Catrin Wirfalk
  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2020.

  Född: 1968.

  Utbildning: -.

  Övriga uppdrag: Catrin är styrelseordförande och delägare i ProFlow AB samt styrelseledamot och delägare i Aventi AB, TDL SWESUPPLY AB och Joy and Inspiration AB. Vidare är hon styrelseordförande i C Land Logistics AB, Meridion AB, Intensify AB, AB Effektiv Start 11 samt styrelseledamot i Inkubatorn i Borås AB. Därtill är hon styrelseledamot i Gekås AB och medlem av Advisory Board i Vinga, BSV och Ivanhoe. 

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Catrin har tidigare varit VD för Speed Group AB. Hon har även varit medlem av Advisory Board i Skogspartner.

  Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

  Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare

 • Christopher Johansson
  Ledamot

  Styrelseledamot sedan 2020.

  Född: 1977.

  Utbildning: Christopher har en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

  Övriga uppdrag: Christopher är vice VD för Fastpartner AB samt styrelseledamot och VD för Compactor Fastigheter AB. Vidare är han styrelsesuppleant i Anbarco Bilinvest AB, Hjulsbro Byggtjänst AB, H.J. Catering AB, Landeriet-gruppens Hyresredovisning AB, Adam Care AB, Henrik och Sven-Olof Fastigheter AB, One Network Of Holding AB och One Network of Concept AB. Därtill är han bolagsman för Handelsbolaget RetSo Konsult.

  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -.

  Innehav: 0 aktier och 0 optioner.

  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.