Litiums ledningsgrupp

 • Patrik Settlin
  CEO

  VD (sedan 2020)
  Anställd sedan 2020.
  Född: 1970
  Utbildning: Patrik har en filosofie kandidatexamen från Högskolan i Gävle.
  Övriga uppdrag: Patrik är VD och styrelsesuppleant i Litium E-commerce AB.
  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Patrik har tidigare varit Chief Commercial Officer och Chief Product Officer på Visma Spcs, VD på CDON AB samt styrelseordförande i CDON Alandia AB.
  Innehav: 0 aktier och 150 000 teckningsoptioner.

   

 • Semhar Adi Ghebre
  CFO

  CFO (från dec-20)
  Född: 1972
  Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Halmstad Högskola och University of Humberside 
  Övriga uppdrag: Styrelseledamot V.I.S Management AB
  Tidigare uppdrag senaste 5 åren: Head of Business Control & Reporting samt Finance Business Partner på Thomas Cook Northern Europe, Group Controller and Acting Head of Controller på Axstores AB. 
  Innehav: -

 • Håkan Nylander
  CSO

  CSO (sedan 2019)
  Anställd sedan 2019.
  Född: 1973.
  Utbildning: Håkan har en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
  Övriga uppdrag: -.
  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Håkan har tidigare varit Managing Director för New Construction samt Vice President & Chief Operating Officer hos Diakrit International Ltd och Diakrit (Thailand) Co Ltd.                     
  Innehav: 0 aktier och 75 000 teckningsoptioner.

   

 • Malin Bodolla
  CMO

  CMO (sedan 2019)
  Anställd sedan 2019.
  Född: 1974
  Utbildning: Malin har en kandidatexamen i ekonomi från Växjö universitet och Handelshögskolan i Göteborg.
  Övriga uppdrag: -.
  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Malin har tidigare varit CMO hos Pedab Group, Global Marketing Manager hos Klarna, Marknadschef för Norden hos Linkedin och Marknadschef för Norden hos Adobe.
  Innehav: 5 000 aktier och 50 000 teckningsoptioner.

 • Peder Holmberg
  CCO

  CCO (sedan 2019)
  Anställd sedan 2018.
  Född: 1979
  Utbildning: Peder har en magisterexamen inom internationell marknadsföring från Mälardalens Högskola.
  Övriga uppdrag: -.
  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Peder har tidigare varit delägare i Mapifico AB.
  Innehav: 0 aktier och 20 000 teckningsoptioner.

 • Ludvig Block
  CPO

  CPO (sedan 2019)
  Anställd sedan 2007.
  Född: 1973.
  Utbildning: Ludvig har en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap från Lunds universitet.
  Övriga uppdrag: -.
  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -.
  Innehav: 21 000 aktier och 0 optioner.

 • Christian Rosendahl
  Head of Business Development

  CBDO (sedan 2009)
  Anställd sedan 2009.
  Född: 1966.
  Utbildning: Christian har läst ”systemization, programming and software development” vid IBM. Vidare har han tagit kurser inom marknadsföring, administration, KI och redovisning vid Stockholms universitet samt gått diverse olika ledarskapsprogram.
  Övriga uppdrag: -.
  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Christian har tidigare varit VD för Litium E-commerce AB. Innehav: 148 472 aktier och 50 000 teckningsoptioner.