Finansiella mål

Litiums finansiella mål är att värdet på de återkommande avtalsintäkterna (ARR) organiskt ska öka med 20-40 procent per år.