Investor relations

Här hittar du information om Litiums verksamhet och finansiella ställning. Informationen på sidan vänder sig till aktieägare och potentiella investerare.

Information om aktien

Litium har en investerarsida med komplett information för aktieägare på Spotlight Stock Markets webbplats.

Information om aktien

Litium har en investerarsida med komplett information för aktieägare på Spotlight Stock Markets webbplats.

 

 

Intresserad av att investera i Litium?

Se kortfilmen om Litium och lär dig om varför e-handelsbranschen är en av de snabbast växande marknaderna. Vill du veta mer om investeringen kan du ladda ner denna analys av SvD Börsplus.

Läs analysrapporten från ABG (pdf)

Kommande rapportdatum
Litium Q3 rapport 2020, 5 november 2020
Bokslutskommuniké 2020, 18 februari 2021

Finansiella rapporter 2020
Litium Q2 rapport 2020, 27 augusti 2020
Litium Q1 rapport 2020, 27 april 2020

Årsstämma 2020:

Årsstämman äger rum i Setterwall Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 27 april 2020 kl 16:00.

Protokoll bolagsstämma 27 april 2020
Kommuniké bolagsstämma 27 april  2020
Läs kallelsen
Bilaga bolagsordning
Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2019:
Litium årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma och incitamentsprogram 2020

Extra stämma 30 mars 2020:
Protokoll extra bolagsstämma 30 mars 2020
Kommuniké extra bolagsstämma 30 mars 2020
Läs kallelsen
Styrelsens fullständiga förslag
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 22 januari 2020:
Protokoll extra bolagsstämma 22 jan 2020
Kommuniké extra bolagsstämma 22 jan 2020
Läs kallelsen
Bilaga - förslag till beslut om teckningsoptioner
Underbilaga - Villkor teckningsoptioner
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse
Litium delårsrapport jan-mars 2019
Litium delårsrapport jan-juni 2019
Litium delårsrapport kvartal 3 2019
Revisorns yttrande
 

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum i Setterwall Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 14 maj 2019.

Undertecknat stämmoprotokoll 
Läs kallelsen här (pdf)
Litium AB:s årsredovisning 2018 
Styrelsens förslag - Beslutsbilaga 1
Bilaga 1 med optionsvillkor

Extra bolagsstämma och incitamentsprogram 2019

Extra bolagsstämma har ägt rum den 29 januari 2019.
Läs kommunikén
Läs kallelsen
Bilaga - förslag till beslut om teckningsoptioner
Underbilaga - Villkor teckningsoptioner

Årsstämma 2018

Årsstämma har ägt rum onsdagen den 9 maj 2018.

Protokoll årsstämma 2018 (pdf)
Läs hela kallelsen (pdf)
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 14 retail-emissionen)
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15 - institutionella emissionen)

Årsstämma och incitamentsprogram 2017

Årsstämman har ägt rum torsdagen den 6 april 2017.

Protokoll årsstämma 2017 (pdf)
Emissionsbemyndigande (pdf)
Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram riktat till anställda (pdf)
Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av deltagande av styrelseledamot (som är operativ verksam som en anställd) i teckningsoptionsprogram enligt punkt 12 (pdf)

Nyemissioner

2018:
Ladda ner Emissionsmemorandum (pdf) 
Ladda ner Pitchdeck (pdf)

Mer info om emissionen på: www.pepins.com
Mer info om Litiums aktie: www.spotlightstockmarket.com

Arkiv: Nyemission 2016

Litiums styrelse

 • Johan Rutgersson ledamot
  Johan Rutgersson
  Ordförande
 • David Ståhlberg
  Ledamot
 • Marie Holmqvist
  Ledamot
 • Mikael Lindblom
  Ledamot
 • Catrin Wirfalk
  Ledamot
 • Christopher Johansson
  Ledamot

Kontaktperson:

Patrik Settlin, vd

Tel: +46 707 32 12 22

E-post: ir@litium.com

 

Kontaktperson (press):

Johan Rutgersson, Styrelseordförande

E-post: johan@dewell.se