Investor relations

Här hittar du information om Litiums verksamhet och finansiella ställning. Informationen på sidan vänder sig till aktieägare och potentiella investerare.

Information

Litium har även en investerarsida med komplett information för aktieägare på AktieTorgets webbplats.

Information

Litium har även en investerarsida med komplett information för aktieägare på AktieTorgets webbplats.

Kommande rapportdatum

Datum: den 4 maj 2017

Delårsrapport perioden januari-mars 2017

 

Bolagsstämma 2017

Ordinarie bolagsstämma i Litium AB (publ) kommer hållas den 6 april 2017 i Stockholm. Årsredovisning för 2016 beräknas finnas tillgänglig senast 3 veckor innan stämman.

Litiums styrelse

 • Lars-Olof Norell
  Ordförande
 • Lars Karlsson ledamot
  Lars Karlsson
  Ledamot
 • Christian Rosendahl ledamot
  Christian Rosendahl
  Ledamot
 • Thomas Pettersson ledamot
  Thomas Pettersson
  Ledamot
 • Johan Rutgersson ledamot
  Johan Rutgersson
  Ledamot

Kontaktperson (ekonomi):

Daniel Drambo, CFO

Mobil: +46 70 733 32 11

E-post: daniel.drambo@litium.se

Kontaktperson (press):

Åsa Lundborg Ling, CMO

Mobil: +46 76 525 83 51

E-post: asa.lundborgling@litium.se