Investor relations

Här hittar du information om Litiums verksamhet och finansiella ställning. Informationen på sidan vänder sig till aktieägare och potentiella investerare.

Information

Litium har även en investerarsida med komplett information för aktieägare på AktieTorgets webbplats.

Information

Litium har även en investerarsida med komplett information för aktieägare på AktieTorgets webbplats.

Kommande rapportdatum

Datum: den 3 november 2017
Delårsrapport perioden januari-september 2017

Årsstämma 2017

Aktieägarna i Litium AB (publ), 556562–1835, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 april 2017 klockan 15.00 på Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Protokoll (pdf)
Läs hela kallelsen (pdf)
Emissionsbemyndigande (pdf)
Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptio... (pdf)
Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av deltagande a... (pdf)

Litiums styrelse

 • Lars-Olof Norell
  Ordförande
 • Lars Karlsson ledamot
  Lars Karlsson
  Ledamot
 • Christian Rosendahl ledamot
  Christian Rosendahl
  Ledamot
 • Thomas Pettersson ledamot
  Thomas Pettersson
  Ledamot
 • Johan Rutgersson ledamot
  Johan Rutgersson
  Ledamot
 • Marie Holmqvist
  Ledamot

Kontaktperson (ekonomi):

Daniel Drambo, CFO

Mobil: +46 70 733 32 11

E-post: daniel.drambo@litium.com

Kontaktperson (press):

Åsa Lundborg Ling, CMO

Mobil: +46 76 525 83 51

E-post: asa.lundborgling@litium.com