För Investerare

Följ oss här

 

       

Finansiell information

Finansiella rapporter

Presentationer

Finansiella mål

Analytiker

Spridningsemission 2021

 

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q1 2021
2021-04-28
 
Ordinarie bolagsstämma
2021-05-06
 
Kvartalsrapport Q2 2021
2021-08-26
 
Kvartalsrapport Q3 2021
2021-10-28

Pressmeddelanden

Kallelese till årsstämma
i Litium AB (publ)
 
Publicering av 
årsredovisning 2020
 
Spridningsemissionen
i Litium kraftigt övertecknad
- tillförs fler än 5 000 nya 
aktieägare
 
 
Alla Pressmeddelanden ►

Bolagsstyrning 

Styrelse

Ledningsgrupp

Certified Adviser

Bolagsordning

Bolagsstämma

       

Aktien

Största ägare Insynshandel Om Litium 

 

Litium (LITI) är noterade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information kontakta oss på ir@litium.com.

 

Patrik Settlin.png

Kontaktperson:

Patrik Settlin, vd

Tel: +46 707 32 12 22

E-post: ir@litium.com

 

Johan Rutgersson-styrelsensvartvitbeskuren.jpg

Kontaktperson (press):

Johan Rutgersson, Styrelseordförande

E-post: johan@dewell.se