Investor relations

Här hittar du information om Litiums verksamhet och finansiella ställning. Informationen på sidan vänder sig till aktieägare och potentiella investerare.

Litium satsar offensivt - nyemission 2018

Styrelsen i Litium AB (publ) föreslår nyemission om 32,5 MSEK för att satsa offensivt på tillväxt. Miniminivån på 26,5 MSEK är säkrad till 100 % genom teckningsoptioner och garantier. Emissionen sker genom crowdfunding-plattformen Pepins - för vidare information se pressmeddelandet.

 

Litium satsar offensivt - nyemission 2018

Styrelsen i Litium AB (publ) föreslår nyemission om 32,5 MSEK för att satsa offensivt på tillväxt. Miniminivån på 26,5 MSEK är säkrad till 100 % genom teckningsoptioner och garantier. Emissionen sker genom crowdfunding-plattformen Pepins - för vidare information se pressmeddelandet.

 

Information om aktien

Litium har en investerarsida med komplett information för aktieägare på AktieTorgets webbplats.

Information om aktien

Litium har en investerarsida med komplett information för aktieägare på AktieTorgets webbplats.

Litiums styrelse

 • Lars-Olof Norell
  Ordförande
 • Lars Karlsson ledamot
  Lars Karlsson
  Ledamot
 • Christian Rosendahl ledamot
  Christian Rosendahl
  Ledamot
 • Johan Rutgersson ledamot
  Johan Rutgersson
  Ledamot
 • Marie Holmqvist
  Ledamot
 • Mikael Lindblom ledamot
  Mikael Lindblom
  Ledamot

Kontaktperson (ekonomi):

Daniel Drambo, CFO

Mobil: +46 70 733 32 11

E-post: daniel.drambo@litium.com

Kontaktperson (press):

Åsa Lundborg Ling, CMO

Mobil: +46 76 525 83 51

E-post: asa.lundborgling@litium.com