Investor relations

Här hittar du information om Litiums verksamhet och finansiella ställning. Informationen på sidan vänder sig till aktieägare och potentiella investerare.

Information om aktien

Litium har en investerarsida med komplett information för aktieägare på Spotlight Stock Markets webbplats.

Information om aktien

Litium har en investerarsida med komplett information för aktieägare på Spotlight Stock Markets webbplats.

Intresserad av att investera i Litium?

Se kortfilmen om Litium och lär dig om varför e-handelsbranschen är en av de snabbast växande marknaderna. Vill du veta mer om investeringen kan du ladda ner denna analys av SvD Börsplus.

Kommande rapportdatum

Delårsrapport tredje kvartalet: den 8 november 2019

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum i Setterwall Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 14 maj 2019.

Undertecknat stämmoprotokoll 
Läs kallelsen här (pdf)
Litium AB:s årsredovisning 2018 
Styrelsens förslag - Beslutsbilaga 1
Bilaga 1 med optionsvillkor

Extra bolagsstämma och incitamentsprogram 2019

Extra bolagsstämma har ägt rum den 29 januari 2019.
Läs kommunikén
Läs kallelsen
Bilaga - förslag till beslut om teckningsoptioner
Underbilaga - Villkor teckningsoptioner

Årsstämma 2018

Årsstämma har ägt rum onsdagen den 9 maj 2018.

Protokoll årsstämma 2018 (pdf)
Läs hela kallelsen (pdf)
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 14 retail-emissionen)
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15 - institutionella emissionen)

Årsstämma och incitamentsprogram 2017

Årsstämman har ägt rum torsdagen den 6 april 2017.

Protokoll årsstämma 2017 (pdf)
Emissionsbemyndigande (pdf)
Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram riktat till anställda (pdf)
Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av deltagande av styrelseledamot (som är operativ verksam som en anställd) i teckningsoptionsprogram enligt punkt 12 (pdf)

Nyemissioner

2018:
Ladda ner Emissionsmemorandum (pdf) 
Ladda ner Pitchdeck (pdf)

Mer info om emissionen på: www.pepins.com
Mer info om Litiums aktie: www.spotlightstockmarket.com

Arkiv: Nyemission 2016

Litiums styrelse

 • Johan Rutgersson ledamot
  Johan Rutgersson
  Ordförande
 • David Ståhlberg
  Ledamot
 • Lars Karlsson ledamot
  Lars Karlsson
  Ledamot
 • Christian Rosendahl ledamot
  Christian Rosendahl
  Ledamot
 • Marie Holmqvist
  Ledamot
 • Mikael Lindblom ledamot
  Mikael Lindblom
  Ledamot

Kontaktperson (ekonomi):

Daniel Drambo, CFO

Mobil: +46 70 733 32 11

E-post: daniel.drambo@litium.com

Kontaktperson (press):

Johan Rutgersson, Styrelseordförande

E-post: johan@dewell.se