Så blir B2B-företaget en vinnare på e-handel

B2B

E-handeln i B2C-segmentet boomade för flera år sedan, nu är turen kommen till B2B. Henrik Lundin, VD på Litium, säger att det handlar om en stor och avgörande omställning för många företag.

– E-handel mellan företag är långt mer än orderläggningar. Och den kräver en strategi som är integrerad i företagets totala försäljning. Det är inte ett teknikprojekt, utan ett verksamhetsprojekt. Alla delar av organisationen berörs, från sälj och kundservice till logistik och inköp. Och den här omställningen är något som man behöver lyckas med, för att överleva och utvecklas.

Henrik Lundin och Litium har identifierat ett antal framgångsfaktorer för B2B-företag som vill ta ett e-steg in i morgondagen.

• Ta höjd för komplexiteten i B2B-affären – B2B-försäljning omfattar kvalificerade prisstrukturer, sammansatta erbjudanden och försäljning i olika kanaler. E-handeln behöver hantera detta samtidigt som den förenklar köpupplevelsen för kunden.

• Hämta inspiration från B2C – Även B2B-köparen är konsument och tar med sig sina erfarenheter och förväntningar från sin civila e-handel.

• Ta ett helhetsgrepp om produktinformationen – Med central produkthantering och en digital produktkatalog förenklar du informationsflödet och förbättrar servicen i hela försäljningskedjan.

• Planera för integration till befintlig affärsmiljö – Rätt lösning integrerar webbutiken med dina befintliga affärssystem och stöttar företagets befintliga marknadsförings -och säljprocesser.

– Rätt implementerad blir den digitala kanalen ett kraftfullt verktyg som stödjer både kundtjänst och direktsäljare. Att kunna referera till webben för merförsäljning och kundservice avlastar och förenklar för både personal och kunder.

I USA är trenden mot ökade satsningar på e-handel mellan företag redan tydlig. Nu ser även allt fler svenska B2B-företag möjligheten att göra affärer direkt på nätet. Företag inom mjukvaru- och molnbaserade tjänster går naturligt nog i bräschen för utvecklingen – de har både den digitala mognaden och ett erbjudande som är väl lämpat för att sälja på nätet – men även företag i mer traditionella produktbolag ser möjligheter att stärka sin konkurrenskraft.

HL.jpg– Här finns fortfarande en viss ”early-mover-advantage” för den som börjar, säger Henrik Lundin.

– Litium är en e-handelsplattform, men vårt uppdrag är mycket större än så. Vi hjälper företag med hela den stora omställningen. Då är tekniken viktig men utgångspunkten finns i företagets affär. E-handel är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att växa på nya geografiska marknader, där bäst service och bäst säljstöd kan vara en konkurrensfaktor viktigare än priset. Det finns stora möjligheter för företag som vill börja växa och utvecklas med hjälp av e-handel mellan företag!

Läs mer om hur Litium hjälper B2B-företag med digital handel

 

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.