Därför ska du som e-handlare tänka till kring PIM

Som e-handlare lägger du förmodligen stort fokus på att utveckla och stärka dina kundrelationer. Bra kundservice, både i webbutiken, i kundtjänsten och genom hela logistikprocessen, är nyckeln till framgång. För att lyckas på nätet gäller det också att ha järnkoll på den komplexa världen av varumärken, produkter och kampanjer. Och de två aspekterna hänger ihop. Att presentera erbjudandet på ett sätt som gör det enkelt för köparen att hitta och välja rätt i webbutiken är första steget mot en bra köpupplevelse.

Product Information Management, PIM, handlar om att på ett metodiskt sätt strukturera och presentera företagets produkter, i webbutiken och andra kanaler. Målet med PIM är att skapa en central produktkatalog som visar upp hela sortimentet på ett tydligt och attraktivt sätt. Som hjälper dina besökare att hitta det de letar efter och välja rätt.

Enhetlighet och tydlighet vinner

De flesta e-handlare erbjuder en bredd av produkter från olika varumärken och leverantörer. En bra användarupplevelse förutsätter att alla produkter, oavsett varumärke eller kategori, presenteras på ett tydligt sätt. När all produktinformation hanteras på ett centralt ställe blir det enklare att:

 • Säkerställa att alla produkttitlar sätts på ett konsekvent sätt
 • Se till att alla produkter får enhetliga, attraktiva presentationer i text, bild och kanske video
 • Definiera produktstrukturer på ett likartat sätt för alla varumärken och kategorier
 • Använda produktfilter som förenklar för konsumenten att söka och hitta rätt i erbjudandet
 • Bygga kopplingar mellan produkter som gör det möjligt att tipsa den som just gjort ett val om relaterade produkter
 • Erbjuda en enhetlig upplevelse mellan olika geografiska marknader och olika språk
   

Korrekt, komplett och konsekvent information om alla produkter och deras attribut gör det lättare för besökaren i din webbshop att hitta rätt produkt och att köpa. Inkomplett eller ostrukturerad information försämrar å andra sidan köpupplevelsen och minskar chansen till köp.

PIMprocessen.png

PIM har blivit marknadsavdelningens verktyg

Har du upptäckt hur rik och inspirerande information om produkterna kan få en positiv påverkan på konverteringsgraden och öka chansen till köp? Berikningen av erbjudandet, dvs arbetet med att säkerställa att alla produkter beskrivs och presenteras på ett informativt och inspirerande sätt, blir allt viktigare för framgångsrika e-handlare. Många ser idag arbetet med att berika erbjudandet med attraktiva bilder och video som minst lika avgörande som att produkterna beskrivs med korrekt pris och text i webbutiken.

I takt med utvecklingen har PIM-lösningar gått från att främst varit logistikavdelningens verktyg för att hålla koll på listan över alla produkter till att bli ett självklart hjälpmedel för marknadsförare och säljavdelningar. Idag är PIM den självklara grunden för att hantera erbjudandet, planera kampanjer och presentera dem på ett attraktivt sätt med text och bild.

Från produktlista till publicering

För att kunna jobba effektivt med att hantera och underhålla produkter och produktinformationen krävs inte bara ett PIM-system utan också väl fungerande processer. PIM-processen börjar normalt med att produkterna föds in i PIM-systemet, exempelvis från företagets affärssystem. Där berikas de och kläs på med information och inspiration innan det publiceras i rätt kanaler.

Många gånger delar flera personer på arbetet. Det kan röra sig om att en individ ansvarar för att priserna blir korrekta, en annan står för den textmässiga produktbeskrivningen, en tredje för foto och film och en fjärde för att informationen blir tillgänglig i rätt kanaler. Ett professionellt PIM-verktyg hjälper till att strukturera och styra arbetet i organisationen och gör det också enklare för medarbetarna att fördela och koordinera arbetsuppgifterna sinsemellan.

Vinsterna med ett strukturerat PIM-arbete

Skälen till att du som e-handlare bör tänka till kring PIM-processen är alltså många och kan sammanfattas i fyra punkter:

 • När all produktinformation hanteras på ett centralt ställe blir det interna arbetet med att presentera och berika produkterna smidigare samtidigt som risken för dubbelarbete minskar. Resultatet blir ökad effektivitet och förbättrad kvalitet.
 • PIM stöttar produkthanteringen genom att ge ökad kontroll över berikningsflödet. Det gör det i sin tur möjligt att snabba upp processen och få ut mer kvalitativ information, mer nya produkter och fler kampanjer på kortare tid.
 • En strukturerad presentation av alla produkter, tvärs över olika produktkategorier och varumärken, ger en bättre kundupplevelse och ökar chansen till konvertering.
 • En bra presentation hjälper konsumenten att välja rätt produkt i webbutiken vilket inte bara ger fler nöjda kunder utan hjälper också till att minska trycket på kundtjänsten och minimera antalet kostsamma returer.

Vad är skillnaden mellan en produktkatalog och PIM?

En produktkatalog är i grunden en databas där all information om produkten lagras på ett strukturerat sätt. Ett PIM-system tar detta vidare och erbjuder utöver själva databasen stöd för de arbetsprocesser och flöden som behövs för att lägga upp, strukturera, berika och presentera produkterna på ett attraktivt sätt. Ett PIM är med andra ord mycket mer än bara en produktdatabas, även om själva databasen är en hörnsten i totallösningen. 

Tack till Litiums partner Ateles för bilden om PIM ovan. Den snygga produktbilden i toppen kommer från stayhard.se.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.