Kundportal för Monitor

✅ Integration mot Monitor
✅ Kundportal byggd av Excitec
✅ Integrerat PIM

Paketerad lösning för B2B: Ett kraftfullt verktyg för att förbättra kundupplevelsen, minska kostnader genom självbetjäning, och öka effektiviteten i kommunikationen mellan företag och kunder.

Litium2020-Logo-RGB_Black-1-1
monitor-product-logo-blue
Layer 1

En satsning för digitalisering av tillverkande industri

Genom interaktiva workshops har en best-practice integrationsmetod implementerats, vilken skapar en framtidssäkrad kundportal med ERP-expertis och sömlös integration av Monitor ERP.

Positiv respons från målgruppen som uppmärksammar funktionalitet och riskminimerande effekter stärker övertygelsen om kundportalens förträfflighet.

Case: Be Group

begroup_svetsa (1)

Vad ger Exsitecs B2B-portal och varför bör man ha en?

Kundportalen är en digital plattform som ger kunderna åtkomst till en "mina sidor"-funktion med information och funktionalitet relaterade till företagets produkter eller tjänster.

Självbetjäning

Kunderna kan hantera sina egna ärenden och affärer – få tillgång till information utan att behöva kontakta kundtjänst.

Minskat tryck på kundtjänst

Självbetjäning effektiviserar resursanvändningen och minskar väntetiderna för personlig assistans.

Ökad tillgänglighet

Kundportalen är tillgänglig 24/7, kunderna ges möjlighet att få information och utföra olika uppgifter när det passar dem bäst.

Effektiv kommunikation

En kundportal är en plats för effektiv och direkt kommunikation mellan företaget och kunderna.

Bättre orderhantering

Kunderna kan följa sina beställningar, vilket ger dem transparens och kontroll över sina affärstransaktioner.

Ökad kundnöjdhet

Genom enkel tillgång till information och snabb service stärks kundrelationerna.

Är du intresserad av kundportalen?

Kontakta oss

Är du partner till Litium kan du kontakta vår support direkt på support@litium.com.