BE Group

- Vi har ökat online utan att tappa försäljning offline

B2B
Manufacturing
Wholsaler
03/10/2022

Ny sajt med syftet att bättre kunna bemöta kundernas förändrade krav och behov

BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stålindustrin, har haft försäljning på nätet under många år. För att bättre kunna möta kundernas förändrade krav och behov bestämde sig företaget för att satsa på en helt ny plattform. BE Group valde Litium för sin digitala handel. Den nya plattformen har nu varit live i drygt ett år.

Längs den digitala resan har BE Group stött på flera utmaningar men också dragit flera lärdomar. Med målet i sikte – att göra köpresan så enkel som möjlig – har man även tagit fram nya och innovativa lösningar.

En plattform anpassad för både Sverige och Finland

BE Group behövde en lösning som fungerade för både den svenska och finska marknaden. De insåg tidigt att båda länderna har olika behov och kunde därför inte ta fram exakt samma lösning. Istället satte man samman en arbetsgrupp med representanter från båda länderna. Tanken var att tillsammans hitta sätt som enkelt tog sig an respektive lands utmaningar och samtidigt se till att det fortfarande uppfattades som ett företag, BE Group.
– Både Finland och Sverige ligger långt fram i sin digitalisering och till följd av det såg vi små organisatoriska skillnader mellan vårt finska och svenska kontor. Därför var det förhållandevis få saker som behövde utvecklas unikt för varje land och primärt var det vissa moment som behövde anpassas. Bland annat såg vi att det fanns olika sätt att möta kunderna på och skapa förståelse för deras behov, säger Lukas Baranauskis, Online Sales & Marketing Specialist på BE Group Sverige.

På sikt finns planer på fortsatt internationell expansion. Utifrån det system som BE Group nu byggt upp räknar man med att det kommer vara relativt enkelt att öppna upp på nya marknader. Översättningar samt vissa lokalanpassningar kommer behöva göras, men överlag gör Litiums flexibla plattform det möjligt att snabbt och smidigt expandera internationellt.

Viktig att få med alla på resan

Ganska snart efter att projektet lanserats började BE Group arbeta internt med att få med alla på utvecklingståget. Detta gjordes bland annat genom att tidigt erbjuda utbildningar och förklara vad som görs och varför. Arbetsgruppen höll ständig kontakt med alla avdelningar för att se till att rätt kompetens fanns på plats för att driva arbetet framåt.

Arbetsgruppen beskrev slutmålet och på vilket sätt det skulle bidra till företagets fortsatta utveckling. Det hela visade sig vara en fungerande strategi och många medarbetare har kommenterat hur lätt det varit att komma in i och arbeta med Litiums plattform.

– Det enda jag skulle ändra på om jag fick göra om den här resan är att jag skulle börjat ännu tidigare med att informera och utbilda. I princip dagen efter att vi lanserat projektet skulle vi ha kunnat börja med det. Utöver det är jag mycket glad över den respons vi fått från medarbetarna, säger Lukas.

Kundens behov i centrum för utvecklingen

Hela drivkraften till projektet baserades på att den tidigare sajten helt enkelt var för gammal för att kunna erbjuda moderna lösningar. BE Group ville därför ha en e-handelsplattform som var flexibel, lätt att jobba i och dessutom framtidssäker. Valet föll på Litium som tillsammans med sin samarbetspartner Spot On erbjöd allt som BE Group önskade. Genom att ta ett helt nytt grepp öppnades det även upp möjligheter att skapa innovativa lösningar som gör kundresan mycket enklare.

Ett exempel är hanteringen av produktionsservice där kunden i ett visuellt gränssnitt kan kapa, blästra och måla sina produkter för att få en uppfattning om hur slutresultatet kommer att bli innan beställning. Bolaget jobbar även med en lösning som gör det möjligt att ta fram digitala certifikat, något som annars måste skickas med post och kan ta flera dagar att nå fram.

– Vi säger ofta att det är många som kan sälja stål, men avgörandet ligger i hur man bemöter kunden och att man gör ”det lilla extra”.

Med vår nya e-handelslösning kan vi möta kunden oavsett var i köpresan de befinner sig. Vi har även gjort och fortsätter att göra kundundersökningar där vi frågar vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Där får vi mycket bra input till vad vi behöver jobba vidare med för att fortsätta vara kundernas förstahandsval, säger Lukas.

Resultaten har inte låtit vänta på sig

Redan efter bara ett år kan BE Group stoltsera med fler kunder och ökad försäljning. Samtidigt ligger försäljningen i de analoga kanalerna kvar på liknande nivåer som tidigare, så det handlar inte bara om att befintliga kunder gått över till digitala kanaler. Snarare ser BE Group att de genom Litiums plattform kunnat få in fler kunder som uppskattar möjligheten att själva kunna lägga sina order, när som helst på dygnet.

– Vi följer givetvis ett antal KPI:er såsom antal kunder, försäljningsvolym, förfrågningar om tillgång till e-handelsportalen med mera. Det som är riktigt positivt är att även kundnöjdheten ökat efter att vi lanserat den nya sajten. Genom att göra det enkelt, smidigt och framför allt tillgängligt att när som helst kunna gå in och skapa sin order är vi övertygade om att vi kan knyta till oss många nya kunder, avslutar Lukas.

Lukas-Lukas-Baranauskis-BE-Group

Lukas Baranauskis, Online Sales & Marketing Specialist på BE Group Sverige.

be-group-logo

Om BE Group
BE Group är ett ledande handels- och serviceföretag med ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och aluminium.

Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder vi lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till våra kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter.

Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum.

www.begroup.se