Litium Certified Developer

Ger dig kunskaper i utveckling och arkitektur på Litium Accelerator samt plattformen Litium 7

Generellt

Denna utbildning hålls oftast på engelska.

Mål

För dig som vill bygga och anpassa lösningar på Litium 7. Utbildningen riktar sig mot backend-utvecklare som antingen arbetat ett tag med Litium eller är nybörjare.

Förkunskaper

Goda kunskaper om Microsoft ASP.NET MVC utveckling i Visual Studio.

Inför utbildningen finns ett antal förberedande uppgifter som ska genomföras i förväg. Dessa skickas ut tillsammans med utbildningsbekräftelsen.

Produktversion

Litium 7

Kursinnehåll

 • Litium arkitektur
 • Litium 7 domänmodell
 • Litium 7 API
  • Eventsystem
  • Fältramverk
  • Validering
  • Batchning
  • Querying
 • NuGet installation och uppgradering
 • Litium Accelerator
  • Lucene .NET sökmotor
  • Uppgradering till Litium 7
 • Hur använder jag felloggen?

Test

Certifieringen avslutas med ett test

SE KURSTILLFÄLLEN

LinkedIn Add to Profile button

Självstudier

Hela presentationen och alla labbar för utvecklarutbildningen är tillgängliga på GitHub på https://github.com/LitiumAB/Education/

Efter avslutade studier kan du anmäla dig till ett certifieringsprov. Redan planerade tillfällen publiceras online och ytterligare tillfällen kan också planeras in på begäran.