Litium Business Consultant

Ger dig kunskaper i Litiums produkter för att kunna möta kunders behov och mål med sin verksamhet. Vi går igenom koncept och funktioner i plattformen, Litium Accelerator och add-ons, samt hur man kör en Best Practice Workshop.

Mål

Som Business Consultant är du specialist på Litiums produkter och best practices. Med din erfarenhet från både verksamhet och teknik mappar du behov och mål för en verksamhet mot best practices och funktioner i Litiums produkter. Genom förståelse för Litiums paketeringar med bland annat Litium Accelerator förstår du när man ska rekommendera standardfunktioner istället för onödiga tekniska anpassningar. Med kunskaper inom produkthantering, digital marknadsföring och kampanjhantering hjälper du våra gemensamma kunder att nå framgång med sina projekt.

Förutsättningar

Grundläggande kunskaper i e-handel och webbteknologier.

Produktversion

Litium 7

Innehåll

 • Litiums produkter, översikt (Litium, Litium Accelerator, Add-ons)
 • Litium Accelerator
 • Produkthantering (PIM)
 • Digital marknadsföring (Litium Accelerator och Litium CMS)
 • Försäljning och kampanjer (Litium kampanjhantering, stafflade priser, kundunika prislistor och sortiment)
 • Personalisering 
 • Litium Add-ons
 • Best Practice Workshop
  • Syfte
  • Tillvägagångssätt

Test

Testet består till största delen av flervalsfrågor.

SE KURSTILLFÄLLEN

LinkedIn Add to Profile button