Consid
Litium Solution Partner

Om Consid

Consid är ett internationellt IT-tjänsteföretag med kunder som ställer marknadens högsta krav. På en konkurrensutsatt, global marknad är kundnöjdhet vår centrala drivkraft - den säkerställer framtida engagemang och är en förutsättning för en god arbetsmiljö och långsiktig lönsamhet.

Consid har en bred och mångårig erfarenhet av att designa och utveckla innovativa lösningar för webb och e-handel och kan erbjuda spetskompetens inom alla faser av ett projekt. Litium Studio är en av de strategiska plattformar vi jobbar med och alltid håller oss uppdaterade på.

Våra kunder finns både inom offentlig och privat verksamhet. Vi delar med glädje vår omfattande expertis till våra kunder som uppskattar en engagerad och effektiv samarbetspartner.

Kontaktperson

Patrik Zenno

Telefon

036-12 02 10

Ort(er)

Jönköping
Ljungby

Webbplats

www.consid.se