Motillo logo
Litium Premium Solution Partner

Om Motillo

Motillo är ett konsultbolag med fokus på e-handel och digitala affärer. Vi har ett tydligt affärsfokus och är vana att prata affärsnytta med en ledningsgrupp, men tar samtidigt ansvar för att denna nytta översätts till design och teknik på bästa sätt. Vi är övertygade om att framgång i digitala kanaler kräver förståelse för samtliga dimensioner av den digitala affären, från affärsnytta ända ner till ettor och nollor.

Vi tycker att det är fantastiskt roligt att få bistå med vår kunskap inom e-handel och digitalisering. Vi är inte rädda för att ta ett utökat ansvar när tillfället erbjuds. Ett exempel på det är när vi startade upp ett e-handelsbolag, axlade VD-rollen under 18 månader, nådde en årsomsättning motsvarande 10 MSEK under denna tid, för att därefter lämna över till en långsiktig organisation.

Genom att även själva arbeta operativt i e-handelsverksamheter lär vi oss så mycket mer om e-handel än om vi "bara" deltar som en extern leverantör. Dessa lärdomar tror vi är en av anledningarna till att det går så bra för våra kunder.

 

 

Kontaktperson

Jakob Twedmark

Telefon

054-444 46 70

Ort(er)

Karlstad

Webbplats

www.motillo.se

KUNDPROJEKT