Unifaun

Vill du förbättra dina kunders leveransupplevelse och öka samtidigt dina intäkter?

Unifaun Delivery Checkout är en heltäckande lösning som gör det enkelt för e-handlaren att erbjuda de leveransalternativ som kunderna vill ha. Genom att använda Unifaun Delivery Checkout ökar e-handlaren sina intäkter genom bättre konvertering samdidigt som kundnöjdheten och återköpsfrekvensen höjs.

Unifaun Delivery Checkout ger e-handlaren full kontroll att genom konfiguration bestämma vilka leveransalternativ som ska erbjudas vid köptillfället, baserat t.ex. på vem kunden är, var kunden finns och vad kunden köper. All konfiguration, inklusive att lägga till nya leveransalternativ kan göras i realtid utan att systemet behöver uppdateras. Ett nytt leveransalternativ kan läggas till med bara några klick!

Kontaktperson