Shopspray Punchout

Med Shopspray Punchout-tillägget för Litium blir din befintliga produktkatalog i din Litium Commerce Cloud-lösning din Punchout-katalog. Med Shopspray Punchout behövs ingen extern punchout-lösning eller katalog från tredje part. Dessutom kan du utnyttja all befintlig kund-, produkt- och kampanjlogik som redan är inbyggd i din Litium-lösning. Du kontrollerar din kund-, produkt- och orderdata (för överensstämmelse med GDPR).

Kontaktperson

  • Sören Handlos
    +46 76 176 3818