Varsego

Reducerat manuellt arbete med 80 procent

B2B
16/09/2021

Ökad omsättning och effektivitet för Varsego med Litiums e-andelsplattform

"Vi startade webbshopen 2012 på initiativ av en av våra controllers som byggde den i Wordpress. När jag började 2016 och fick huvudansvar för vår hemsida och webbshop insåg jag snabbt hur mycket tid som lades på manuellt arbete. Orsaken till detta var att vi ständigt ville säkerställa tillförlitlig information. Det är givetvis viktigt att produktinformation och priser uppdateras med samma information i alla system, men med de begränsningar som fanns i vår systemmiljö blev jag tvungen att manuellt skriva in ny information om en produkt tillkom eller utgick ur sortimentet. Det blev väldigt tidsödande och det krävdes många manuella steg för att å ena sidan uppdatera i vårt affärssystem, å andra sidan uppdatera i webbshopen. Ett flöde som med rätt teknik kunde kopplas samman för en mycket enklare och snabbare hantering." Säger Joacim Bergström är sälj- och marknadskoordinator på Varsego och ansvarar bland annat för hemsida och webbshop.

Varsego består av 23 olika grossister runtom i landet som från början var enskilda GB Glace-grossister. 2009 gick dessa samman och idag ingår de i en organisation med närmre 450 anställda som gör glassen tillgänglig för alla, från Kiruna i norr till Simrishamn i syd – och allt där emellan. På detta sätt når de ut till ett mycket stort kundnätverk på omkring 18 000 kunderVarsego tillhandahåller, utöver glass även ett sortiment av storsäljande produkter från marknadsledande varumärken inom dryck, konfektyr, proteinprodukter, fast food och mat- och kaffebröd – så kallade on the go-produkter.  

Manuellt arbete tog alltför mycket tid

Joacim Bergström är sälj- och marknadskoordinator på Varsego och ansvarar bland annat för hemsida och webbshop. Han berättar om upprinnelsen till Varsegos e-handelsresa och varför de till slut valde att byta e-handelsplattform:

– Vi startade webbshopen 2012 på initiativ av en av våra controllers som byggde den i Wordpress. När jag började 2016 och fick huvudansvar för vår hemsida och webbshop insåg jag snabbt hur mycket tid som lades på manuellt arbete. Orsaken till detta var att vi ständigt ville säkerställa tillförlitlig information. Det är givetvis viktigt att produktinformation och priser uppdateras med samma information i alla system, men med de begränsningar som fanns i vår systemmiljö blev jag tvungen att manuellt skriva in ny information om en produkt tillkom eller utgick ur sortimentet. Det blev väldigt tidsödande och det krävdes många manuella steg för att å ena sidan uppdatera i vårt affärssystem, å andra sidan uppdatera i webbshopen. Ett flöde som med rätt teknik kunde kopplas samman för en mycket enklare och snabbare hantering.

Helhetslösning fällde avgörandet

För att kunna fatta ett välgrundat beslut om ny e-handelslösning träffade Varsego flera olika leverantörer som fick presentera de olika plattformar som de kunde erbjuda. För Varsego låg fokus i huvudsak på att hitta en lösning som kunde tillgodose komplexiteten i hanteringen avett stort antal produkter som ofta behöver uppdateras med ny information, och en likaledes stor kundbas på omkring 18 000 kunder. Därför blev ett välfungerande PIM-system avgörande i valet av leverantör.

"Då det är så viktigt för oss att informationen är densamma på alla plattformar är ett bra PIM-system avgörande för att framtidssäkra och effektivisera verksamheten. I och med att det har så många användningsområden och kan kopplas mot så många olika moduler var det grundläggande i valet av leverantör och lösning."

I slutänden föll valet av plattform på Litium. Joacim berättar varför:

– Vi valde Litium av flera anledningar. Mycket berodde på att lösningen mer eller mindre var startklar för kopplingar mot vårt affärssystem. I och med att Litium, utöver PIM även kunde tillhandahålla en e-handelsplattform blev det ett optimalt val för oss redan från början. Att vi kunde få en sådan helhetslösning var alltså det som fällde avgörandet.

Reducerat manuellt arbete med 80 procent

Projektet påbörjades 2018 och 6 maj 2019 lanserades den nya webbshopen med Litium som plattform och Joacim märker en tydlig skillnad:

– I och med att all information nu är så tillförlitlig har vi framförallt märkt att både vi och våra samarbetspartners nu förlitar sig på webbshopen, vilket gör att de i högre grad kan pusha kunderna mot webbshopen – precis som vi önskat. Vi ser därför en stor ökning i både användartalet och omsättningen för vår e-handel.

"Under 2018, som var ett fantastiskt år försäljningsmässigt i och med den varma sommaren, omsatte vi totalt 21 miljoner i webbshopen, medan vi redan i augusti 2019 hade passerat 23 miljoner. Gällande det manuella arbetet för uppdatering av information uppskattar vi att det har reducerats med cirka 80 procent."

Styrkan i ett tätt samarbete med rätt teknisk partner

Teknisk partner för affärsutveckling, projektledning, design och utveckling är Toxic Interactive Solutions AB, som har hjälpt Varsego att bygga lösningen med Litium utifrån deras önskemål. I och med det gynnsamma utfallet av samarbetet ser Joacim stor potential framåt:

– Vi planerar nu, tillsammans med Toxic hur vi ska kunna utveckla och optimera vår affär ytterligare. Styrkan med Toxic är att de är snabba på bollen och lyhörda när det kommer till justeringar och förändringar. Det märks att de brinner för det de gör och vi kan även bolla tankar och idéer med dem kring vår affär. Vi känner även att de värderar oss högt som kund, något som lett till en väldigt bra partnerrelation.

Partner

Toxic
  • Det manuella arbetet för uppdatering av information uppskattar vi har reducerats med cirka 80 procent.

    – Joacim Bergström, ansvarig för hemsida och webshop på Varsego.

  • Då det är så viktigt för oss att informationen är densamma på alla plattformar är ett bra PIM-system avgörande för att framtidssäkra och effektivisera verksamheten. I och med att det har så många användningsområden och kan kopplas mot så många olika moduler var det grundläggande i valet av leverantör och lösning.

    – Joacim Bergström, ansvarig för hemsida och webbshop på Varsego

Varsego

Om Varsego

Varsego Sverige AB är ett svenskägt sälj- och distributionsbolag inom servicehandel, HORECA och Food Service. Vi säljer och levererar snabbrörliga konsumentvaror till ca 17 000 kunder över hela Sverige. I portföljen har vi marknads-ledande varumärken inom bland annat glass, dryck, konfektyr, proteinprodukter, fast food samt mat- och kaffebröd, där vi tillsammans med våra kunder driver marknaden framåt.varsego.se

www.varsego.se