Bevent Rasch

Dubblerad orderingång med Litium

bevent_rasch kopiera-1
B2B
Manufacturer
15/02/2023

Fler ordrar och nöjdare kunder när B2B-företaget Bevent Rasch lanserar digitalt säljrum

Bevent Rasch är branschledande tillverkare av ventilationsprodukter för företag, och har satt standarden inom brandskydd i Sverige. För att ytterligare öka servicen till sina kunder bestämde de sig för att digitalisera kundresan genom att ta fram ett digitalt säljrum – där säljare och kunder kan mötas. 

Det digitala säljrummet, som bygger på Litium Commerce Cloud, blev snabbt en succé där allt från produktinformation, offerthantering och orderläggning till projekt med avrop är tillgängligt. Trots att projektet bara varit igång några månader har man redan sett resultat som:

  • dubblerad orderingång
  • nöjdare kunder
  • positiv respons bland anställda
  • ökad tid för kundutveckling.

"Kunderna upplever att det känns enkelt och liknar en B2C-handel, vilket många idag är vana vid. Även internt finns en positiv upplevelse av systemet och vi ser framför allt en stor vinst i att både vi och kunderna använder samma system", berättar Martin Hjalmarsson, projektledare på Bevent Rasch.

Tätare dialog mellan kunder och säljare

Även om Bevent Rasch själva hade tankar om hur deras digitala säljkanal skulle kunna se ut var en av nyckelfaktorerna att ta in kundernas önskemål redan från start.

På grund av kundernas breda önskemål har projektet involverat nästan alla delar av vår verksamhet. Det har också bidragit till att vi fått en stark intern förankring redan tidigt i processen", säger Martin.

Eftersom Bevent Rasch enbart säljer till företag fanns det specifika krav på bland annat avropshantering och att kunna begära och acceptera ordrar direkt i systemet. Möjlighet till kundspecifika priser och samtidigt ge säljarna ett bättre stöd har också varit viktiga delar att få med.

“Säljstödet har gjort att vi kan lägga mer tid på ytterligare kundutveckling istället för att stansa ordrar. Den viktiga dialogen mellan kunder och säljare har dessutom blivit ännu tätare, jämfört med tidigare", berättar Anders Freyschuss, VD på Bevent Rasch.

Utöver säljdialogen har säljarna även ansvar för att hjälpa kunderna in på plattformen. På så sätt har de fått lära känna sina kunder ännu bättre och kan utifrån det hitta nya sätt att hjälpa dem.

Tydlig kravspecifikation – en avgörande framgångsfaktor

Eftersom projektet var omfattande, både i antalet involverade personer och bredden i de funktioner som efterfrågades, var det extra viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar som fanns på alla i projektet. Kravspecifikationen får därför en central roll i den här typen av projekt.

"Om man tror att man har koll på allt, så gå igenom det ett eller två varv till med dina partners. Annars finns det risk att olika parter i projektet har olika bild av vad som ska vara med och inte, något som gör att arbetet kan dra ut på tiden. Samarbetet med Toxic och Litium har gått smidigt genom hela projektet", säger Martin.

Skalbar plattform som ger utrymme att växa

Bevent Rasch valde Litium Commerce Cloud eftersom plattformen hanterar både dagens efterfrågade tjänster och framtida önskemål. Just stabilitet och flexibilitet var viktiga faktorer i valet av plattform. 

Produkterna som ingick i projektet inkluderar bland annat hantering av produktinformation (PIM), innehållshantering (CMS) och e-handel. Lösningen integrerades även till deras egna affärssystem. Toxic har utöver detta tagit fram skräddarsydda funktioner.

"Vi känner oss trygga med att kunna fortsätta utveckla vår digitala satsning i Litiums plattform. Det kan handla både om att förädla vissa delar eller att utveckla nya moduler och funktioner", avslutar Anders. 

Partner

Toxic

  • "Kunderna upplever att det känns enkelt och liknar en B2C-handel, vilket många idag är vana vid. Även internt finns en positiv upplevelse av systemet och vi ser framför allt en stor vinst i att både vi och kunderna använder samma system"

    – Martin Hjalmarsson, projektledare på Bevent Rasch

BR_logo

Om Bevent Rasch

Bevent Rasch är branschledande tillverkare av ventilationsprodukter med flera etablerade samarbetspartners på exportmarknaden. Våra produkter ligger i täten av utvecklingen och har sedan länge satt branschstandard. Med innovation, teknik och långsiktighet som ledord utvecklar vi smarta lösningar med hög teknisk nivå, säkra montagesätt och mycket hög leveranssäkerhet.

www.bevent-rasch.se