Detaljhandeln är inte död – den fyller bara en ny funktion

Bara för att allt fler butiker läggs ner behöver vi inte nödvändigtvis prata om detaljhandelns död. Vissa menar att det snarare är en ”detaljhandelns renässans” som vi just nu upplever. Den traditionella butiken är på väg bort men lämnar plats för allt mer upplevelsebaserade lokaler.

 

Under 2018 års D-Congress i Göteborg var den ”nya butiken” ett hett samtalsämne. De flesta är överens om att den fysiska butiken fått ett helt nytt syfte i och med e-handelns framfart. Nya förväntningar från kunder skapar nya och högre krav på vad en butik ska vara idag. Generationen millennials värdesätter enligt en undersökning från Eventbrite upplevelser och events mycket mer än vad tidigare generationer har gjort.

Från showroom till upplevelseplats

När det faktiska köpet allt mer förflyttas till den digitala världen måste den fysiska butiken tillgodose ett annat behov. Den måste erbjuda kunderna något mer än bara möjligheten att köpa produkter, och ge besökarna en upplevelse av något slag. I den ”nya butiken” måste fokus läggas på sammankomster och event snarare än på försäljning i traditionell bemärkelse.

– Köpresan har förändrats i snabb takt de senaste åren. Allt fler köp görs online och den traditionella butiksförsäljningen minskar. För att inte spela ut sin roll måste detaljhandeln anamma ett omnikanaltänk och tillåta att kunden rör sig fritt mellan alla kanaler, säger Åsa Lundborg Ling, marknadschef på e-handelsplattformen Litium.

Utnyttja och integrera fler kanaler i butiksupplevelsen

För att den fysiska butiken ska finnas kvar måste den integreras med nya kanaler på ett innovativt sätt. Nya tekniker som virtual reality, augmented reality och artificiell intelligens kan väva samman det fysiska butiksrummet med den digitala butiken och skapa en mycket större upplevelse än tidigare.

Virtual reality kan ge kunderna möjlighet att se produkterna i de kontexter och sammanhang de önskar, både i den digitala och fysiska butiken. Med augmented reality kan dina kunder få samma möjligheter i den fysiska butiken som de har i den digitala när det kommer till att se produkterna i olika färger och utföranden, exempelvis kan en kund med hjälp av kameran i sin mobiltelefon se den fysiska produkten i valfri färg och konfiguration på plats i butiken.

Artificiell intelligens används redan till viss del i e-handeln idag. Baserat på tidigare val och köp får kunden rekommendationer på saker som han eller hon kan vara intresserad av. Samma sak går att applicera på en fysik i butik i form av att en tidigare känd kund får en notis om ett erbjudande eller produkt när han eller hon befinner sig i butiken.

Ny teknik tillåter det digitala och det fysiska att förstärka varandra för att skapa en starkare upplevelse för kunden. Genom att låta den fysiska butiken vara ett komplement till e-handeln istället för ett alternativ skapas ett existensberättigande för båda kanalerna.

– Låt det fysiska och digitala förstärka varandra. Utnyttja att dina kunder rör sig fram och tillbaka mellan era olika kanaler och erbjud dem det bästa varje kanal kan ge dem i form av upplevelse och produktpresentation, säger Åsa Lundborg Ling.

Framtiden för den fysiska butiken är inte nödvändigtvis kolsvart

Så även om det har sett mörkt ut för den fysiska butiken med nedlagda och igenbommade butiker finns det ett ljus i tunneln. En fysisk plats att presentera sina varor på kan fortfarande skapa mervärde för konsumenterna. Det gäller bara att se butikslokalen som ett komplement till den digitala butiken och vice versa.

Prenumerera på vår blogg

Håll dig uppdaterat på det senaste och få tips inom digital handel och e-handel.