Litium Användarutbildning

Denna kurs är en paketutbildning för dig som arbetar i Litiums plattform.
Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med innehåll på webbplatsen. Du får lära dig att skapa sidor och arbeta med text, bilder och länkar.
Denna utbildningsform som samlar deltagare från olika företag leder ofta till uppskattade erfarenhetsutbyten.

Mål

Kunna nyttja Litiums grundläggande styrkor och bli bekant med produkten. Som användare i plattformen behöver du förstå skillnaden i det som är Litiums plattform och vad som är kundanpassat och byggt i projektet.
Du kommer också att få lära dig de viktigaste och mest användbara funktionerna i Litium, lära dig att navigera och förstå ramverket.

Förutsättningar

Arbetar i Litiums plattform

Produktversion

Litium 7

Innehåll Dag 1 -Litium CMS 

 • Litiums Koncept
  • Litiums Plattform
  • Litium Accelerator
  • Ecosystem
  • Design
 • Dashboard
 • Websidor
  • Struktur och navigation
  • Skapa, editera och publicera sidor
 • ​Media
  • Struktur och navigation
  • Ladda upp filer
 • Kunder
  • Grupper
  • Målgrupper
  • Smarta grupper

Innehåll Dag 2 - Litium PIM & e-Commerce

 • Skapa produkter
 • Berika
  • Produktegenskaper
  • Språk och översättningar
  • Bilder och filer
 • Skapa produkter och produktstrukturer
  • Varianter och basprodukter
  • Produktrelationer
  • Paket
 • Sök och filer
 • Import och export
 • Gruppering
  • Listor
  • Kategorier
 • Planera och publicera
  • Publicering av kategorier och produkter
 • Arbetsflöden
 • Kampanjhantering

 

SE KURSTILLFÄLLEN

LinkedIn Add to Profile button