Perpello logo
Litium Solution Partner

Om Perpello

Perpello skapar e-handel med fokus på helheten, från kundupplevelse, logistik och leverans till ekonomiska transaktioner. Perpello erbjuder stöd i alla delar som krävs för att driva e-handel, både för konsumenter och företag. Perpello implementerar tekniska lösningar, driver förändring, stöttar i den löpande verksamheten. Utgångspunkten är alltid kundens specifika behov och förväntningar kombinerat med den logik som gäller för din affär och den bransch du verkar i. Perpello är en del av den medarbetarägda konsultgruppen Business Wellness Group, och har kontor i Stockholm.

 

Kontaktperson

Karin Rådenman

Telefon

0736-61 30 66

Ort(er)

Stockholm

Webbplats

perpello.se

KUNDPROJEKT