Kommande rapportdatum
Litium Q3 rapport 2020, 5 november 2020
Bokslutskommuniké 2020, 18 februari 2021

Finansiella rapporter 2020
Litium Q2 rapport 2020, 27 augusti 2020
Litium Q1 rapport 2020, 27 april 2020

Årsstämma 2020:

Årsstämman äger rum i Setterwall Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 27 april 2020 kl 16:00.

Protokoll bolagsstämma 27 april 2020
Kommuniké bolagsstämma 27 april  2020
Läs kallelsen
Bilaga bolagsordning
Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2019:
Litium årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma och incitamentsprogram 2020

Extra stämma 30 mars 2020:
Protokoll extra bolagsstämma 30 mars 2020
Kommuniké extra bolagsstämma 30 mars 2020
Läs kallelsen
Styrelsens fullständiga förslag
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 22 januari 2020:
Protokoll extra bolagsstämma 22 jan 2020
Kommuniké extra bolagsstämma 22 jan 2020
Läs kallelsen
Bilaga - förslag till beslut om teckningsoptioner
Underbilaga - Villkor teckningsoptioner
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse
Litium delårsrapport jan-mars 2019
Litium delårsrapport jan-juni 2019
Litium delårsrapport kvartal 3 2019
Revisorns yttrande
 

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum i Setterwall Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 14 maj 2019.

Undertecknat stämmoprotokoll 
Läs kallelsen här (pdf)
Litium AB:s årsredovisning 2018 
Styrelsens förslag - Beslutsbilaga 1
Bilaga 1 med optionsvillkor

Extra bolagsstämma och incitamentsprogram 2019

Extra bolagsstämma har ägt rum den 29 januari 2019.
Läs kommunikén
Läs kallelsen
Bilaga - förslag till beslut om teckningsoptioner
Underbilaga - Villkor teckningsoptioner

Årsstämma 2018

Årsstämma har ägt rum onsdagen den 9 maj 2018.

Protokoll årsstämma 2018 (pdf)
Läs hela kallelsen (pdf)
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 14 retail-emissionen)
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15 - institutionella emissionen)

Årsstämma och incitamentsprogram 2017

Årsstämman har ägt rum torsdagen den 6 april 2017.

Protokoll årsstämma 2017 (pdf)
Emissionsbemyndigande (pdf)
Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram riktat till anställda (pdf)
Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av deltagande av styrelseledamot (som är operativ verksam som en anställd) i teckningsoptionsprogram enligt punkt 12 (pdf)

Nyemissioner

2018:
Ladda ner Emissionsmemorandum (pdf) 
Ladda ner Pitchdeck (pdf)

Mer info om emissionen på: www.pepins.com
Mer info om Litiums aktie: www.spotlightstockmarket.com

Arkiv: Nyemission 2016