B2B Commerce Mognadstrappan

Hur digitalt moget är ditt företag?

Vi har tagit fram en mognadstrappa för digitala affärer mellan företag, B2B Commerce Maturity Ladder. Guiden bygger på den sjunde upplagan av Litiums årliga undersökning om digital handel mellan företag, Nordic Digital Commerce 2023.

Mognadstrappan delar in Nordiska B2B-företag i fem olika mognadssteg, från de som fortfarande ligger i startgroparna för digital handel till de datadrivna företag som jobbar kontinuerligt med att utveckla sin digitala affär och sina kundrelationer. På vilket steg befinner sig ditt företag och vart vill ni vara?

Mognadstrappan ger dig insikter om:

  • Hur företag övergår från en traditionell försäljningsmodell till en digital.
  • De 5 mognadsstegen
  • Din nuvarande position i digitaliseringsresan och din måldestination. 

Ta reda på mer genom att ladda ner guiden!

(Rapporten är på engelska)

Ladda ner din guide