Ny e-handelsplattform lägger grunden för Didriksons internationalisering

Vårt mål när vi startade e-handeln för fem år sedan var att vi skulle bygga varumärke – men med en köpknapp. 

Anders Jentler, CCO, Didriksons 

Ny e-handelsplattform lägger grunden för Didriksons internationalisering

Vårt mål när vi startade e-handeln för fem år sedan var att vi skulle bygga varumärke – men med en köpknapp. 

Anders Jentler, CCO, Didriksons 

Med en historia som sträcker sig från början av förra seklet har Didrikson kommit att bli Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg. Företaget har sedan länge varit etablerade i den traditionella sporthandeln men för att fortsätta utveckla företaget och växa affären blev det viktigt att uppdatera den gamla affärsmodellen. 2014 fattade man därför beslut om en satsning på e-handel och idag utgör den digitala försäljningen drygt 50 procent av omsättningen.

Även företag med gamla anor måste tänka nytt

Didriksons grundades i Grundsund 1913 av Julius och Hanna Didrikson som då tillverkade arbetskläder åt fiskare i området. Genom åren har företaget vuxit och byggt sitt varumärke kring funktionella kläder som håller för vardagen, med tidlös, klassisk design. Idag är Anders Jentler CCO på Didriksons och menar att företagets långa historia är en stor tillgång:

– Vi har ett arv som vi är stolta över och som vi vill förvalta på bästa möjliga sätt. Man kanske kan tro att det tynger oss att vara ”gamla” men jag tycker snarare att det lyfter oss. Det är inspirerande eftersom vi har en genuin historia som vi kan och vill återberätta vilket gör att vi verkligen bottnar i varumärket.

Men även företag med gamla anor måste tänka nytt. Tidigare har fokus för Didriksons i hög grad legat på retailsegmentet, men i takt med att konsumenter nu i allt större utsträckning handlar digitalt, blev behovet av en satsning på e-handel mer och mer brännande. För att lyckas i framtiden och för att kunna fortsätta växa i samma takt fattade man 2014 beslutet om att utveckla varumärkets digitala närvaro. Jentler, berättar:

– Vår digitala närvaro är ett sätt för oss att nå ut och berätta om det vi kan, vårt arv och vad vi står för. Vi är inte är renodlad e-handlare. Det främsta syftet med vår e-handel är alltså att bygga vårt varumärke – men med köpknapp. Inom e-handel ligger fokus ofta på att ingående följa statistiska data medan traditionell detaljhandel ofta säljer mer på känsla och utgår från föregående års försäljningsresultat. Därför tar de mer traditionella återförsäljarna kanske färre risker – något man kan förlora på i längden. På Didrikson har vi månat om att verkligen ta tillvara på den data som finns och genom att använda den realtidsstatistik som vi nu får på försäljningen inom e-handel kan även de traditionella återförsäljarna dra nytta av vår satsning.

Bättre förutsättningar för internationell e-handel med Litium 7

Didriksons satsar nu även på internationalisering – något som ställer nya krav på den digitala närvaron. De valde de ett samarbete med Litium eftersom den nya plattformen Litium 7 skapar bättre förutsättningar för e-handel på internationell nivå:

– Språkstödet i Litium 7 underlättar enormt mycket eftersom våra interna resurser inte hade räcker till för att sköta det på egen hand. En annan fördel i den nya plattformen är det förbättrade stödet för sortimentsplanering, något som annars blir alltmer komplicerad när antalet marknadsplatser, sajter och kanaler som vi jobbar genom ökar. Vi arbetar även med implementeringen av ett nytt affärssystem och den första connectorn kommer att bli mot Microsoft Dynamics NAV. Så det har varit mycket i lanseringen av Litium 7 som klickar med det vi ska göra i närtid.

Varumärkesbyggande – med köpknapp

Den nya e-handelsplattformen är alltså avgörande i arbetet med att nå ut nya marknader. Men trots att satsningen på digital försäljning lett till att den nu utgör drygt 50 procent av omsättningen, betonar Anders Jentler avslutningsvis att det främsta syftet med e-handeln inte är att driva försäljning, utan att bygga varumärke:

– Vårt mål när vi startade e-handeln för fem år sedan var att vi skulle bygga varumärke. Det har varit vår strategi från början och den kommer vi att hålla fast vid, även om det självklart inte är någon nackdel att köpknappen används flitigt…

Dela i sociala medier

Om Didriksons

Didriksons startade som ett familjeföretag, och vi brukar säga att vi fortfarande är det. Våra kläder är ju gjorda för hela familjen. Våra kunder är från ett till etthundra år. Alla behöver ju funktionella plagg, som funkar i vardagen, varje dag, oavsett om det regnar eller inte. Kläder med en tidlös, klassisk design som funkar i längden.

Bransch

Partner

Distancify logo