Nordens största B2B-studie inom digital handel presenteras på Nordbygg 21 april 2020

I Litiums årliga undersökning tittar vi närmare på vilka utmaningar och drivkrafter som finns med att digitalisera sin försäljning.
Välkommen på lunchseminarium på Scandic Talk den 21 april för att ta del av 2019 års undersökning, baserat på över 1000 stycken respondenter.

I 2018 års undersökning valde vi att gå på djupet med hur den digitala utvecklingen såg ut i olika branscher och bland företag av olika storlekar. Vi såg stora skillnader, de större B2B-företagen har ett försprång i sin digitala satsning framför de mindre företagen. Företag inom handel, partihandlare och grossister likväl som distributörer och återförsäljare, ligger längre fram i sin digitalisering än de tillverkande företagen. Vi ser samtidigt att den övergripande trenden är glasklar, svenska B2B-företag tror på digitala affärer och på fortsatt tillväxt i de digitala kanalerna. Vi tolkade svaren i 2018-års rapport som att frågeställningen i svenska B2B-företag flyttats från ”Ska vi sälja våra produkter digitalt?” till ”Hur ska vi gå till väga för att sälja på nätet?”. Större företag ligger längre fram i sina digitala satsningar. 61 % av de företag som omsätter mer än 200 miljoner kronor erbjuder idag digital handel medan endast 24 % av de minsta företagen, som omsätter upp till 20 miljoner, gör det.

B2B2017_hero.jpg

Från förra årets undersökning tog vi med oss att: I förra årets undersökning förväntade majoriteten av alla företag förväntar sig att den digitala försäljningen fortsätter öka framöver. Drygt en tredjedel av B2B-företagen (32%) räknade med att den egna digitala försäljningen kommer att öka med 25 % eller mer de kommande tre åren. Vi är nu spända inför resultatet från undersökningen som genomfördes i slutet av 2019.

I vår undersökning 2018 visades att den digitala B2B-försäljningen i hög grad är en fråga för marknadschefen. I 40 % av företagen ansvarar marknadschefen

för företagens digitala handel. Inom B2C finns det i större utsträckning en mer direkt utpekad ansvarig med en titel exempelvis som e-handelsansvarig. Vi ser fram emot att få ta del av 2019 års rapport och se om det är en av förändringarna. 

Boka din lunchplats här: