En guide till dig som överväger Amazon som säljkanal

Guiden behandlar följande områden: 

  • Hur har Amazons satsningar på marknader i övriga delar av världen fallit ut?
  • Vilka hot och möjligheter kan Amazons inträde i Sverige innebära?
  • Vad bör du som e-handlare tänka på om du har för avsikt att börja använda Amazon som säljkanal?

Avslutningsvis har vi även samlat ett antal handfasta tips som hjälper dig att lyckas – oavsett om du väljer att använda Amazon som säljkanal eller inte.